{itemTopic}

ขออภัยค่ะ พระเนื้อดินปางมารวิชัยมีเจาะรูใต้ก้นองค์พระไม่ทราบที่ หมดอายุหรือถูกปิดไปเนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้ว

เมนู