{itemTopic}

ขออภัยค่ะ รูปหล่อหลวงพ่อแจง รุ่นอุดเดียว วัดเกาะแก้ว ปี 2493 จ,พิษณุโลก หมดอายุหรือถูกปิดไปเนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้ว

เมนู