{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ หลวงพ่อคงหน้า คงหลัง รุ่นประจุธาตุ วัดบ้านสวน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ๓๐ พ.ค.๔๘ ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ

เมนู