• พระกริ่งปทุมสุริยวงศ์-หน้าธิเบต วัดบวร เนื้อทองดอกบวบ รูปที่ 0
 • พระกริ่งปทุมสุริยวงศ์-หน้าธิเบต วัดบวร เนื้อทองดอกบวบ รูปที่ 1
 • พระกริ่งปทุมสุริยวงศ์-หน้าธิเบต วัดบวร เนื้อทองดอกบวบ รูปที่ 2
 • พระกริ่งปทุมสุริยวงศ์-หน้าธิเบต วัดบวร เนื้อทองดอกบวบ รูปที่ 3
 • พระกริ่งปทุมสุริยวงศ์-หน้าธิเบต วัดบวร เนื้อทองดอกบวบ รูปที่ 4
 • พระกริ่งปทุมสุริยวงศ์-หน้าธิเบต วัดบวร เนื้อทองดอกบวบ รูปที่ 5
 • พระกริ่งปทุมสุริยวงศ์-หน้าธิเบต วัดบวร เนื้อทองดอกบวบ รูปที่ 6
 • พระกริ่งปทุมสุริยวงศ์-หน้าธิเบต วัดบวร เนื้อทองดอกบวบ รูปที่ 7

Fav

ปิด

ความคิดเห็นของคุณมีค่าสำหรับเราเสมอเพื่อปรับปรุง

การบริการให้ดีขึ้น กรุณาตอบแบบสอบถามนี้

ไม่ ขอบคุณใช่ ตอบแบบสอบถาม

พระกริ่งปทุมสุริยวงศ์-หน้าธิเบต วัดบวร เนื้อทองดอกบวบ

พระกริ่งปทุมสุริยวงศ์หน้าธิเบต ต้นแบบมาจากเขมรอายุราว ๗๐๐ ปี ในสมัยรัชกาลที่ ๔ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตรงกับสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๗ สมเด็จพระสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส(พระเจ้าวาสุกรี)พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีพระราชพิธีมหาสมณุตมาภิเษกสถาปนา ประกอบพระราชพิธี ณ.พระอุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๓๙๔ เสด็จสถิต ณ.วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม และพระกริ่งหน้าธิเบตพิมพ์ตอกโค๊ตและไม่ได้ตอกโค๊ตภาษาจีนได้สร้างในสมัยนี้ โดยได้แบบพระกริ่งโบราณพระกริ่งปทุมสุริยวงศ์อายุประมาณ ๗๐๐ ปี พระกริ่งนี้ถูกเรียกว่าพระกริ่งหน้าธิเบตหรือพระกริ่งปทุมสุริยวงศ์ ซึ่งสร้างตามความเชื่อของคนธิเบตยุคเก่า เนื้อพระที่พบเป็นต้นแบบของช่างชาวจีนโบราณ ซึ่งมีภาษาโบราณ จารึกอยู่ด้านหลังองค์พระด้วย การสร้างพระกริ่งตามลัทธิมหายาน เรียกว่ากริ่งไภษัชยคุรุ
ด้วยปณิธาน ๑๒ ประการขององค์ไภษัชยคุรุตถาคต ถ้าใครได้สวดมนต์ท่องบ่นสรรเสริญพระคุณ ใครมีรูปหรือองค์แทนของพระองค์ไว้บูชา ผู้นั้นจะไม่อาภัพตกต่ำ ไม่อดไม่อยาก มีกินมีใช้ ฯลฯยามเจ็บไข้ได้ป่วยอาราธนาพระคาถาทำน้ำมนต์ช่วยปัดเป่าโรคทั้งหลาย ชาวธิเบต ชาวจีน ญี่ปุ่น เขมร ฯลฯ ผู้นับถือพระพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่มีความเลื่อมใสและศรัทธาในพระองค์ท่าน จึงได้สร้างพระกริ่งไภษัชยคุรุ ไว้บูชาติดตัว ในสมัยก่อนการแพทย์ยังไม่เหมือนปัจจุบันนี้ ใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็อาราธนาพระกริ่งลงแช่น้ำเพื่อทำน้ำมนต์เอามาดื่มกินรักษาโรคภัยต่างๆเห็นผลมาแล้วมากมาย
พระกริ่งยุคต้นมาจากธิเบตและจีน โดยชาวจีนที่มาเมืองไทยนำติดตัวมาด้วย กษัตริย์เขมร ๗๐๐ ปีที่แล้วยังความเลื่อมใสศรัทธาได้สร้างโรงพยาบาลเพื่อรักษาผู้ป่วย และได้สร้างพระกริ่งขึ้น โดยตอนหลังเรียกชื่อพระกริ่งนี้ว่าพระกริ่งปทุมสุริยวงศ์ พอถึงรัชกาลที่ ๓ แห่งประเทศสยามก็ได้มีการสร้างพระกริ่งปทุมสุริยวงศ์ขึ้นเช่นกัน
เมื่อ 10-20 กว่าปีที่แล้วพระกริ่งปทุมสุริยวงศ์พอเห็นมีอยู่บ้าง แม้แต่เซียนทั้งหลายก็ไม่รู้จักด้วยบางคนไม่รู้ประวัติการสร้างว่าออกจากวัดอะไรสร้างในโอกาสอะไร พระกริ่งปทุมฯจะสร้างในพิธีหลวง คนภายนอกไม่ค่อยรู้ เช่นเดียวกับพระกริ่งปวเรศ ที่มีการถกเถียงกันมากว่าจำนวนสร้างเท่าไหร่กันแน่ พระกริ่งปทุมสุริยวงศ์หน้าธิเบตอิทธิและพลานุภาพไม่ธรรมดาเลย มีผู้ใช้เห็นผลและประสบการณ์มาแล้ว ผู้รู้เริ่มเก็บสะสมและแสวงหามาครอบครอง ปัจจุบันเริ่มหายากแล้ว ด้วยพิธีและการสร้าง การปลุกเสกอธิษฐานจิตโดยพระสมเด็จสังฆราชในสมัยนั้นและสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสีร่วมอธิษฐานจิตด้วย ทำให้มั่นใจในพุทธานุภาพของพระกริ่งชุดนี้มีครอบจักรวาล พระกริ่งปทุมสุริยวงศ์ส่วนหนึ่งอยู่กับเจ้านายผู้ใหญ่ อีกส่วนอยู่กระจัดกระจายทั่วไปกับคนที่รู้ประวัติ อีกส่วนอยู่เมืองจีนโดยเฉพาะพระกริ่งที่ด้านหลังมีการตอกโค๊ตภาษาจีน(ในสมัยรัชกาลที่ ๔ ยังมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับจีนอยู่ ที่เรียกว่า จิ้มก้อง จนถึง พ.ศ. ๒๓๙๕ จึงเลิกส่งบรรณาการ เพราะปีนั้นสินค้าและบรรณาการถูกปล้นระหว่างทาง ไทยจึงตัดสัมพันธไมตรีกับจีนแล้วมาเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งแทน) จำนวนที่สร้างไม่แน่นอน แต่เท่าที่เห็นเวลานี้มีด้วยกัน ๕ พิมพ์ สร้างในรัชกาลที่ ๓ - ๕ และหลวงปู่โตก็ได้ร่วมอธิษฐานจิตด้วย
พระกริ่งที่กำลังมาแรงน่าสะสมและบูชา ผู้ครอบครองเล่าประสบการณ์ให้ฟัง กลับร้ายเป็นดี ถ้าภาวนาพระคาถาพระไภษัชยคุรุ ๗ พระองค์ จะช่วยให้ผลบุญที่สร้างไว้ส่งผลเร็วขึ้น เป็นพระกริ่งที่น่าจับตามอง พระกริ่งที่พิมพ์ทรงเป็นเอกลักษณ์ ของเลียนแบบยังหายากในขณะนี้ (TBD 03)
รูปที่ 7 และ 8 พระกริ่งเนื้อทองดอกบวบผิวสนิมหุ้มออกสีมันเทศหรือน้ำตาลแก่ เนื้อทองม้าฬ่อเนื้อทองเหลืองผสมทอง เมื่อนำองค์พระไปล้างและขัดด้วยน้ำยา จะเห็นผิวข้างในเป็นสีเหลืองทองสวยงามมาก เนื้อพระมีทองคำเป็นส่วนผสมสีจึงออกมาอย่างที่เห็น รูปที่ 7 และ 8 เป็นองค์เดียวกัน เปรียบเทียบเนื้อพระกริ่งก่อนทำการล้างและหลังจากล้างแล้ว มอบเหล็กไหลสแกนพลังให้ด้วย เหล็กไหลนี้สามารถเช็คพลังพระพุทธานุภาพของพระเครื่องได้ทุกองค์ ใครเป็นผู้อธิษฐานจิต สร้างปีไหนและอืนๆอีกมาก แนะนำเคล็ดลับให้สำหรับผู้บูชาพระองค์นี้ฯ

5,000,000

ขายมือสอง

อ.เขตหลักสี่จ.กรุงเทพมหานคร
 • sittithum
 • เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพมหานคร
 • 07 ก.พ. 2559 22:10 น.
 • เข้าชม: 3196 ครั้ง

หมายเลขประกาศ: 3249526

แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

คุยกับผู้ขายโทรศัพท์กดเพื่อโทร 0923395410ขณะนี้เรากำลังทดสอบเพื่อพัฒนาระบบ คุณสามารถโทรเบอร์นี้ได้ภายใน 05:00 นาที เราจะโอนสายไปยังเจ้าของสินค้าโดยอัตโนมัติ เพิ่มเติมส่งเมล

เมนู