Kaidee logo
หมวดหมู่ทั้งหมดChevronDownOutline

Kaidee logo

 • ภาษาอังกฤษ ติวสอบ IGCSE เชียงใหม่ ติวโดยติวเตอร์เกียรตินิยมทั้งไทยและต่างชาติสามารถเลือกวิชาได้ รูปที่ 1
 • ภาษาอังกฤษ ติวสอบ IGCSE เชียงใหม่ ติวโดยติวเตอร์เกียรตินิยมทั้งไทยและต่างชาติสามารถเลือกวิชาได้ รูปที่ 2
 • ภาษาอังกฤษ ติวสอบ IGCSE เชียงใหม่ ติวโดยติวเตอร์เกียรตินิยมทั้งไทยและต่างชาติสามารถเลือกวิชาได้ รูปที่ 3
 • ภาษาอังกฤษ ติวสอบ IGCSE เชียงใหม่ ติวโดยติวเตอร์เกียรตินิยมทั้งไทยและต่างชาติสามารถเลือกวิชาได้ รูปที่ 4
 • ภาษาอังกฤษ ติวสอบ IGCSE เชียงใหม่ ติวโดยติวเตอร์เกียรตินิยมทั้งไทยและต่างชาติสามารถเลือกวิชาได้ รูปที่ 5
 • ภาษาอังกฤษ ติวสอบ IGCSE เชียงใหม่ ติวโดยติวเตอร์เกียรตินิยมทั้งไทยและต่างชาติสามารถเลือกวิชาได้ รูปที่ 6
 • ภาษาอังกฤษ ติวสอบ IGCSE เชียงใหม่ ติวโดยติวเตอร์เกียรตินิยมทั้งไทยและต่างชาติสามารถเลือกวิชาได้ รูปที่ 7
 • ภาษาอังกฤษ ติวสอบ IGCSE เชียงใหม่ ติวโดยติวเตอร์เกียรตินิยมทั้งไทยและต่างชาติสามารถเลือกวิชาได้ รูปที่ 8
 • ภาษาอังกฤษ ติวสอบ IGCSE เชียงใหม่ ติวโดยติวเตอร์เกียรตินิยมทั้งไทยและต่างชาติสามารถเลือกวิชาได้ รูปที่ 9
ภาษาอังกฤษ ติวสอบ IGCSE เชียงใหม่ ติวโดยติวเตอร์เกียรตินิยมทั้งไทยและต่างชาติสามารถเลือกวิชาได้ รูปที่-1ภาษาอังกฤษ ติวสอบ IGCSE เชียงใหม่ ติวโดยติวเตอร์เกียรตินิยมทั้งไทยและต่างชาติสามารถเลือกวิชาได้ รูปที่-2ภาษาอังกฤษ ติวสอบ IGCSE เชียงใหม่ ติวโดยติวเตอร์เกียรตินิยมทั้งไทยและต่างชาติสามารถเลือกวิชาได้ รูปที่-3ภาษาอังกฤษ ติวสอบ IGCSE เชียงใหม่ ติวโดยติวเตอร์เกียรตินิยมทั้งไทยและต่างชาติสามารถเลือกวิชาได้ รูปที่-4ภาษาอังกฤษ ติวสอบ IGCSE เชียงใหม่ ติวโดยติวเตอร์เกียรตินิยมทั้งไทยและต่างชาติสามารถเลือกวิชาได้ รูปที่-5ภาษาอังกฤษ ติวสอบ IGCSE เชียงใหม่ ติวโดยติวเตอร์เกียรตินิยมทั้งไทยและต่างชาติสามารถเลือกวิชาได้ รูปที่-6ภาษาอังกฤษ ติวสอบ IGCSE เชียงใหม่ ติวโดยติวเตอร์เกียรตินิยมทั้งไทยและต่างชาติสามารถเลือกวิชาได้ รูปที่-7ภาษาอังกฤษ ติวสอบ IGCSE เชียงใหม่ ติวโดยติวเตอร์เกียรตินิยมทั้งไทยและต่างชาติสามารถเลือกวิชาได้ รูปที่-8ภาษาอังกฤษ ติวสอบ IGCSE เชียงใหม่ ติวโดยติวเตอร์เกียรตินิยมทั้งไทยและต่างชาติสามารถเลือกวิชาได้ รูปที่-9
1 / 0

 • อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2562 23:05 น.
 • เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
 • หมายเลขประกาศ: 333967576

ติวสอบ IGCSE เชียงใหม่ ติวโดยติวเตอร์เกียรตินิยมทั้งไทยและต่างชาติสามารถเลือกวิชาได้

IGCSE/GCSE คืออะไร

IGCSE หรือ International General Certificate of Secondary Education เป็นประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในระบบอังกฤษ ใช้กันอย่างแพร่หลายในหลายประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก และประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ

ในประเทศไทย IGSCE ก็ใช้กันอย่างแพร่หลายและมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสามารถนำไปเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่กระทรวงศึกษาของประเทศไทยได้ และสามารถนำไปใช้ในการสมัครเรียนมหาลัยชั้นนำในประเทศไทย หรือ ในต่างประเทศได้ โดยในประเทศไทยนักเรียนสามารถเลือกสอบได้ 2 ที่ คือของ CIE(Cambridge International Examinations)กับ Edexcel และต้องสอบ IGSCE ให้ผ่าน 5 วิชาจาก 30 วิชา โดยมีวิชาบังคับ 2 วิชา คือ Mathematic (เลือกสอบ 1 ตัวจาก 3 ตัว) และ English (เลือกสอบ 1 ตัว จาก 2 ตัว) ถึงจะสามารถนำไปใช้ในการเทียบวุฒิได้ ข้อได้เปรียบของนักเรียนที่สอบ IGSCE คือการที่นักเรียนสามารถเลือกวิชาที่ต้องการสอบได้เอง และ เวลาในการเตรียมตัวสอบที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าการสอบแบบอื่นๆ (หากสอบผ่านเร็วก็เข้ามหาลัยได้เร็ว หรือ หากไม่ถนัดวิชาใดก็สามารถเลือกสอบวิชาอื่นได้)

ผลการสอบ IGSCE จะออกเป็นผล A*, A, B, C, D, E, F และ G โดยข้อสอบ IGSCE แต่ละวิชาจะมีให้เลือกอยู่ 2 ระดับคือ Core (เนื้อหาพื้นฐานเบื้องต้น) และ Extended (เนื้อหาขั้นสูง) โดยนักเรียนที่สอบในระดับ Core นั้นจะได้ผลสอบตั้งแต่ C, D, E, F และ G เท่านั้น แต่ในระดับ Extended นั้นจะได้ระดับผลสอบตั้งแต่ A*, A, B, C, D, E, F และ G ผู้สมัครสอบเกือบทั้งหมดจึงนิยมสอบในระดับ Extended

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ IGSCE
-ในทุกๆปี IGSCE มีการเปิดสมัครและสอบ อยู่ 2 ช่วงด้วยกัน กลางปี May/ June และอีกครั้งปลาย Oct/ Nov

-ข้อสอบส่วนใหญ่ เป็นข้อสอบ เชิงวิเคราะห์ เป็นข้อสอบบรรยาย มี Multiple Choice บ้างแต่เป็นเพียงส่วนน้อย
-จะทราบผลสอบ ภายใน 3-4 เดือน
-เกรดที่ผ่านขั้นต่ำคือ เกรด C
-วิชาสำคัญ คือ Mathematics และ English
Test Tutor เปิดสอน IGCSE โดยติวเตอร์ผู้ชำนาญและมีประสบการณ์สอน IGSCE รับรองถึงคุณภาพ และ ความสำเร็จของนักเรียน ด้วยหลักสูตร IGCSE ของ Test Tutor พัฒนาจากประสบการณ์ตรง จึงทำให้เนื้อหาที่เรียนสอดคล้องกับการนำไปใช้จริง เรามีวิธีการสอนที่มุ่งเน้นให้แน่ใจว่านักเรียนของเรามีความเข้าใจในบทเรียนโดยการให้ฝึกทำโจทย์ในจุดที่นักเรียนไม่เข้าใจจนกว่าจะเข้าใจไปทีละจุด จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนที่ผ่านการเรียนการสอนของเรา จะเข้าใจเนื้อหาที่เรียนอย่างแท้จริง นอกจากนี้สถาบันของเรายังมีการแนะแนวข้อสอบที่นักเรียนแต่ละคนต้องทบทวนก่อนไปสอบจริง เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะทำได้ดีเยี่ยม
โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราชญ์เชียงใหม่ (Tutoring and Education School-Thailand ) สถานที่ตั้ง 161/67 หมู่ 5 โครงการบิสสิเนสปาร์ค หลังบิ๊กซีเอ๊กตร้า ต.หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 052-009489 ,085-0300735 ,063-5036698 id กดเพื่อดู Line: xxxxx
โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราชญ์เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีมาก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้รับ รางวัลส่งเสริมกิจกรรมอาเซียนดีเด่น Chiang Mai Education Hubและได้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
คอร์สที่เปิดสอนที่ Test Tutor
Intensive Grammar | TOEIC | TOEFL | IELTS | Conversation | CMU-eTEGS | CU-TEP | TU-GET | SAT | GMAT | CMU Quota | GAT | GED | IGCSE | BMAT | MATH INTER | PHYSICS | CHEMISTRY | BIOLOGY | Thai | ED VISA | Science | เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

500ราคารวมมูลค่าของแถมแล้ว (ถ้ามี)

ขายมือหนึ่ง

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่


  กรุณาอย่าโอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ หากผู้ขายต้องการให้โอนเงินก่อนหรือมัดจำล่วงหน้า โปรดแจ้งฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-119-5000 หรือ cs@kaidee.com

  ตรวจสอบบัญชีรายชื่อคนโกง ที่นี่!
  • ที่ตั้ง
   เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  • หมายเลขประกาศ
   หมายเลขประกาศ: 333967576
  • วันที่ลงขาย
   ลงขายเมื่อ 19 ธ.ค. 2560 14:33 น.
  • อัพเดทล่าสุด
   อัพเดทล่าสุด 16 มิ.ย. 2562 23:05 น.