{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ มัดรวมซากมือถือ 5 เครื่องตามรูปน่ะครับ 3 เครื่องบนแรกจอแตกครับ 2 เครื่องล่างไม่แตกครับ ไม่มีแบตครับขายเป้นยซากอรั่ย เป็นประกาศที่ไม่ผ่านการตรวจสอบค่ะ

เมนู