{itemTopic}

ขออภัยค่ะ เจ้าพ่อกรมหลวงชุมพร โดย ทานตะวัน ปกแข็ง 500 หน้า พิมพ์ปี 2504 หมดอายุหรือถูกปิดไปเนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้ว