{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ สมเด็จวัดระฆังเก่าเก้บเดิมตามรูปภาพปล่อยบูชาตามสภาพ ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ