{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ สำเร็จลุน นครจำปาศักดิ์ ประเทศลาว เนื้อโลหะผสม มีจารยันต์ด้านหลัง คราบเก่าเดิมแท้ ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ