{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ ล้อ17 rg 6รู กะบะพร้อมยาง 215 55 17 ปี15,16 ดอกเต็มๆ ลงพื้นปีกว่าๆ พร้อมใช้งานยาวๆ แถมยางmaxxis ปี16 อีกเส้น ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ