{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ หลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ เทพเจ้าเมืองสี่แคว แท้100000 ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ