Kaidee logo
หมวดหมู่ทั้งหมดChevronDownOutline
พระเครื่องอื่นๆ พระสมเด็จวังหน้า (กรุวัดพระแก้ว)เนื้อหยกแดง ปิดแผ่นจารึกทองคำ สภาพสวยงามสมบูรณ์ รูปที่ 1
พระเครื่องอื่นๆ พระสมเด็จวังหน้า (กรุวัดพระแก้ว)เนื้อหยกแดง ปิดแผ่นจารึกทองคำ สภาพสวยงามสมบูรณ์ รูปที่ 2
พระเครื่องอื่นๆ พระสมเด็จวังหน้า (กรุวัดพระแก้ว)เนื้อหยกแดง ปิดแผ่นจารึกทองคำ สภาพสวยงามสมบูรณ์ รูปที่ 3
พระเครื่องอื่นๆ พระสมเด็จวังหน้า (กรุวัดพระแก้ว)เนื้อหยกแดง ปิดแผ่นจารึกทองคำ สภาพสวยงามสมบูรณ์ รูปที่ 4+ 3
9,999ราคารวมมูลค่าของแถมแล้ว (ถ้ามี)
ขาย|มือสอง

พระสมเด็จวังหน้า (กรุวัดพระแก้ว)เนื้อหยกแดง ปิดแผ่นจารึกทองคำ สภาพสวยงามสมบูรณ์

  รายละเอียดสินค้าพระสมเด็จแกะจากหยกแดง สภาพสวยมาก ปิดแผ่นทองแท้ หยกแดงหายากแล้วนะคะ
  ******** ของวิเศษย่อมเลือกผู้ที่มีบุญเท่านั้น ที่จะอยู่ให้บูชาด้วย ********

  พระสมเด็จหยก ปิดแผ่นทอง "ขรัวโต ธาตุพนม ๒๔๐๑" ลงผนึกทองโบราณ
  พระสมเด็จพิมพ์พิเศษ ปิดแผ่นทองคำ
  พระสมเด็จเนื้อหยก ลงรักปิดทองเก่า ปิดแผ่นทองคำ ขรัวโต พระธาตุ ๒๔๐๑ ด้านหลังเรียบมัน รักและทองหลุดออกตามอายุของพระเป็นแบบธรรมชาติ
  แผ่นทองเป็นทองคำ หายากมีน้อย พุทธคุณครบถ้วน เมตตา มหาอุต คงกะพัน
  วัดบวรสถานสุทธาวาศ(วัดพระแก้ววังหน้า) เป็นวัดที่สร้างขึ้นไว้ภายในเขตพระราชวังบวรสถานมงคล (เหมือนวัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้วมรกต) ที่สร้างไว้ใพระบรมมหาราชวัง) คือ เป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุอยู่จำพรรษา สร้างไว้เพื่อให้ เจ้ากรมพระบวรสถานมงคล(ทุกพระองค์) ไว้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
  พระสมเด็จองค์นี้พิมพ์พระประธาน พระสมเด็จการจัดสร้างในสมัยกรุวัดพระแก้ว, กรุพระธาตุพนม พิมพ์ทรงถือว่ามีความงดงามอย่างมาก พิมพ์ทรงหรือซุ้มผ่าหวาย มีความอวบใหญ่ ดูง่าย งดงามอย่างเป็นธรรมชาติ ที่สำคัญมากคือเนื้อที่เป็นเนื้อหยก ซึ่งถือว่าหาได้ยากมาก ที่สำคัญอีกคือที่ด้านหน้ามีการปิดแผ่นทองคำไว้ โดยมีคำว่า "ขรัวโต พระธาตุ ๒๔๐๑" ท่าน (สมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี) และ ท่าน (เจ้ากรมพระราชวังบวรวิไชชาญ) ท่านได้ปรึกษาหารือจะทำการสร้างเจดีย์ขึ้น ที่หลังอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส วัดพระแก้ว (วังหน้า) เพื่อบรรจุพระธาตุ ที่ท่านสมเด็จฯ ได้พบตามเจดีย์เก่าที่ผุพังและได้เก็บสะสมไว้ ให้ได้บรรจุเจดีย์ดังเดิม ...จึงอยากให้สร้างเจดีย์ขึ้น...ราวปี 2400 และได้มีการสร้างพระพุทธพิมพ์มากมายเพื่อบรรจุลงไปด้วย จึงได้ระดมช่าง 10 หมู่ช่วยกันสร้างและแกะแม่พิมพ์...และช่างอีกส่วนก็ทำการสร้างเจดีย์ขึ้นเพื่อบรรจุพ ระธาตุ ตามความประสงค์ ของ (องค์สมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี)
  การสร้างพระในครั้งนั้น (สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี) ท่านได้นำพระธาตุ และ ลูกปัดโบราณ และผงเก่าพระพุทธรูปที่ชำรุด ผงทอง วัตถุมงคลต่างๆ บางส่วนที่ท่านได้พบและสมสมไว้ เช่น แร่เหล็กไหล พระนาคปรก และพระอรหันตธาตุ ฝังและผสมลงไปในเนื้อพระ และยังมีการนำพระที่ทางวังหน้าได้สร้างไว้มาร่วมบรรจุในเจดีย์อีกด้วย พระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ อีกจำนวนมากที่ได้จากสถานที่ต่างๆอีกจำนวนหนึ่ง จึงนำใสโถแก้วลงรักปิดทองอย่างดีแล้วนำบรรจุไว้ที่เจดีย์พระธาตุที่สร้างขึ้น ส่วนพระของวังหน้า ที่จะนำมาทำการบรรจุลงไปด้วยก็จะทำการนำแผ่นทองคำมาปั๊ม คำว่า (ขรัวโต พระธาตุ) เพื่อให้ทราบว่าจะนำไปบรรจุที่เจดีย์พระธาตุ และยังเป็นที่ระลึกของการสร้างเจดีย์พระธาตุ การก่อสร้างใช้เวลาประมาณ 2 ปี จึงแล้วเสร็จ แผ่นทองจารึก
  (ขรัวโต พระธาตุ)จะถูกติดกับพระวังหน้าที่บรรจุเจดีย์พระธาตุพนมจำลอง บางส่วนก็ติดเพื่อเป็นที่ระลึกการสร้างเจดีย์พระธาตุแล้วแจกจ่ายกันในวังหลวงและข้าหลวงชั้นผู้ใหญ่เท่านั้น พระพุทธพิมพ์ที่มีพระบรมสารีริกธาตุเป็นส่วนผสมที่บรรจุในเจดีย์พระธาตุพนมจำลองที่ว ัดบวรสถานสุทธาวาส(วัดพระแก้ววังหน้า)
  หลังจากท่านได้นำ พระธาตุ และ ลูกปัดโบราณ และ พระพุทธพิมพ์ วัตถุมงคลต่างที่สร้างขึ้นและบรรจุเจดีย์ พระธาตุพนมจำลองเป็นเสร็จพิธีและปิดเจดีย์
  หลังจากนั้นไม่นาน เมื่อปี พ.ศ 2411 มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ทรงขึ้นครองราชย์ ก็มีการสร้างพระครั้งใหญ่ดังที่กล่าวมาแล้ว พระพุทธพิมพ์ที่สร้างในครั้งนั้น ส่วนหนึ่งก็ได้นำบรรจุในเจดีย์พระธาตุด้วย จึงถือว่าเป็นการเปิดกรุเจดีย์ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2411
  พระพุทธพิมพ์ที่พบส่วนมากจะมีพระธาตุเป็นจำนวนมากและเป็นพระพุทธพิมพ์ที่สวยงามยิ่ง พระสมเด็จพระพุฒาจารย์(โตพรหมรังสี) พิมพ์พิเศษ 2401ทองคำ ถวาย ร.๔ พระธาตุพนม การสร้างพระเครื่อง พระบูชานั้น ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังสีให้นำเศษ ปูน ทรายที่ร่วงมาจากองค์พระธาตุพนม รอบๆองค์พระธาตุพนมมาเป็นส่วนหนึ่งของมวลสารและเมื่อข่าวการสร้างพระเครื่อง พระบูชา จำนวน 84,000 องค์ เพื่อบรรจุในองค์พระธาตุพนมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ได้แพร่กระจายออกไปจึงได้มีพระเถรานุเถระ ผู้ใหญ่จากประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงที่มีความเคารพเลื่อมใสในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นำเอามวลสารสิ่งของที่มีค่ามาถวายท่านเจ้าพระคุณฯ เพื่อร่วมสร้าง พระเครื่อง พระบูชา ในคราวนี้ด้วย...อาทิ พระเถรานุเถระผู้ใหญ่จากเขมร พม่า ได้นำพลอยดิบที่ยังไม่ได้เจียระไน หรือที่เรียกว่าอัญมณี สีต่างๆ พร้อมด้วยแร่ทองคำมาถวาย พระเถรานุเถระจากลาว นำลูกปัดทวาราวดี และพระบรมสารีริกธาตุมาถวาย เป็นต้น สิ่งต่างๆที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ได้รับการถวายในครั้งนี้ พระคุณเจ้าได้นำมาผสมเป็นมวลสารในการสร้างพระเครื่อง พระบูชาในครั้งนี้ทั้งหมด พระพุทธคุณของสมเด็จ กรุพระธาตุพนมนั้น ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังสีว่า พระสมเด็จกรุพระธาตุพนม มีพุทธคุณสูงมาก เนื่องจาก ส่วนผสมของมวลสารต่างๆ ที่นำมาเป็นส่วนผสม
  เช่น ปูน ทรายเก่า จากองค์พระธาตุพนม พระบรมสารีริกธาตุ เป็นต้น และการสร้างพระเครื่อง พระบูชา จำนวน 84,000 องค์ ในครั้งนี้ ท่านเจ้าพระคุณฯ ได้ตั้งจิตอธิษฐานเป็นกรณีพิเศษ เพื่อถวายเป็นพุทธบุชาต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งเป็นพระบรมครูของท่าน ผู้หนึ่งผู้ใดมีไว้ครอบครอง หรือนำขึ้นบูชาเป็นพระประจำตัวแล้ว จะเป็นผู้มีบุญวาสนาสูงส่ง เป็นสิริมงคลต่อชีวิตตลอดไป
  กาลเวลาผ่านไป เกียรติคุณพระมหาโตยิ่งเพิ่มพูนมากขึ้นเป็นทวีคูณ ด้วยว่าพระมหาโตเชี่ยวชาญรอบรู้ในพระไตรปิฎิกเป็นอย่างยิ่ง
  สอบถามเพิ่มเติม ID กดเพื่อดู Line: xxxxx
  • อัพเดทล่าสุด30 ก.ย. 2562 12:39 น.
  • ลงขายเมื่อ20 มี.ค. 2561 16:01 น.
  • ตำแหน่งเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
  • หมายเลขประกาศ336632671
  รูปโปรไฟล์
  เป็นสมาชิกมาแล้ว4 ปี 2 เดือน 17 วัน
  การยืนยันตัวตน
  Verified by phoneNot verified by FacebookNot verified by email
  โทรหาผู้ขาย

  กรุณาอย่าโอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
  หากต้องการโอนเงินหรือมัดจำล่วงหน้า

  ตรวจสอบบัญชีรายชื่อคนโกง ที่นี่!

  สินค้าอื่นๆ ที่น่าสนใจในหมวดหมู่ พระเครื่องอื่นๆ

  โทรหาผู้ขาย