• ยางรถยนต์ (บิดสโตน215-65-16)ลงพื้นปลายปี17 ใส่ร่ถตู้ วีโก้ กระบะเตี้ยทุกรุ่น ดูราวิส R611ดอกเต็ม
มีตุ่มที่ดอกยาง
ตามรูปที่ 4 5

ทัังชุด 7,500 ฿ รูปที่ 1
 • ยางรถยนต์ (บิดสโตน215-65-16)ลงพื้นปลายปี17 ใส่ร่ถตู้ วีโก้ กระบะเตี้ยทุกรุ่น ดูราวิส R611ดอกเต็ม
มีตุ่มที่ดอกยาง
ตามรูปที่ 4 5

ทัังชุด 7,500 ฿ รูปที่ 2
 • ยางรถยนต์ (บิดสโตน215-65-16)ลงพื้นปลายปี17 ใส่ร่ถตู้ วีโก้ กระบะเตี้ยทุกรุ่น ดูราวิส R611ดอกเต็ม
มีตุ่มที่ดอกยาง
ตามรูปที่ 4 5

ทัังชุด 7,500 ฿ รูปที่ 3
 • ยางรถยนต์ (บิดสโตน215-65-16)ลงพื้นปลายปี17 ใส่ร่ถตู้ วีโก้ กระบะเตี้ยทุกรุ่น ดูราวิส R611ดอกเต็ม
มีตุ่มที่ดอกยาง
ตามรูปที่ 4 5

ทัังชุด 7,500 ฿ รูปที่ 4
 • ยางรถยนต์ (บิดสโตน215-65-16)ลงพื้นปลายปี17 ใส่ร่ถตู้ วีโก้ กระบะเตี้ยทุกรุ่น ดูราวิส R611ดอกเต็ม
มีตุ่มที่ดอกยาง
ตามรูปที่ 4 5

ทัังชุด 7,500 ฿ รูปที่ 5
 • ยางรถยนต์ (บิดสโตน215-65-16)ลงพื้นปลายปี17 ใส่ร่ถตู้ วีโก้ กระบะเตี้ยทุกรุ่น ดูราวิส R611ดอกเต็ม
มีตุ่มที่ดอกยาง
ตามรูปที่ 4 5

ทัังชุด 7,500 ฿ รูปที่ 6
 • ยางรถยนต์ (บิดสโตน215-65-16)ลงพื้นปลายปี17 ใส่ร่ถตู้ วีโก้ กระบะเตี้ยทุกรุ่น ดูราวิส R611ดอกเต็ม
มีตุ่มที่ดอกยาง
ตามรูปที่ 4 5

ทัังชุด 7,500 ฿ รูปที่ 7
 • ยางรถยนต์ (บิดสโตน215-65-16)ลงพื้นปลายปี17 ใส่ร่ถตู้ วีโก้ กระบะเตี้ยทุกรุ่น ดูราวิส R611ดอกเต็ม
มีตุ่มที่ดอกยาง
ตามรูปที่ 4 5

ทัังชุด 7,500 ฿ รูปที่ 8

(บิดสโตน215-65-16)ลงพื้นปลายปี17 ใส่ร่ถตู้ วีโก้ กระบะเตี้ยทุกรุ่น ดูราวิส R611ดอกเต็ม มีตุ่มที่ดอกยาง ตามรูปที่ 4 5 ทัังชุด 7,500 ฿

สภาพ95%
ใส่วีโก้้/รีโว่่/กระบะตัวเตี้ยทุกรุ่น
(ผลิตสิ้นปี16ลงพื้นปลายปี17)

7,500ราคารวมมูลค่าของแถมแล้ว (ถ้ามี)

ขายมือสอง

เมืองนนทบุรี นนทบุรี


หมายเลขประกาศ: 336867189

แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

เมนู