{itemTopic}

ขออภัยค่ะ แผ่นเสียง จรัล มโนเพ็ชร โฟล์คซองคำเมือง ชุดอมตะ แถม CD หมดอายุหรือถูกปิดไปเนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้ว