{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ (ขายแล้ว) XETEC 5G-900 MKII จากเยอรมันแท้ แอมป์แบบ 5 ch. กำลังขับ 100x4+250W. เสปคเทพ ของใหม่ by JIKKO เป็นประกาศที่ไม่ผ่านการตรวจสอบค่ะ