ปุ๋ยน้ำไฮไลฟ์โกร

อาหารพืชเกรดเอ ไฮไลฟ์โกรเอส และ ไฮไลฟ์โกรแอล
ไฮไลฟ์โกร -เอส (Hylifegro-S) ไฮไลฟ์โกร-แอล (Hylifegro-L) 1000 ml. / 500 ml. / 125 ml.

รายละเอียด
อาหารพืชเกรดเอ ไฮไลฟ์โกร -เอส (Hylifegro-S) ไฮไลฟ์โกร-แอล (Hylifegro-L)
แนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ “ ไฮไลฟ์โกร -เอส (Hylifegro-S) ไฮไลฟ์โกร-แอล (Hylifegro-L)" ตามช่วงระยะการเจริญเติบโตทั่วไป

1. เพื่อเสริมสร้างระบบราก ช่วยสร้างรากฝอยให้ดูดอาหารได้ดีขึ้น
2. เพื่อเร่งการงอกของเมล็ด โดยการแช่หรือราดเมล็ด
3. เพื่อช่วยสะสมอาหาร เพื่อเตรียมการออกดอก
4. เพื่อช่วยเร่งการเปิดตาดอกและช่วยผสมเกสร
5. เพื่อเร่งและบำรุงผล ช่วงเริ่มติดผลอ่อนให้ติดดก ลดผลร่วง
6. เพื่อเร่งคุณภาพของผลผลิต ขยายผลใหญ่ สร้างแป้ง สร้างเนื้อ สีเข้ม รสชาติดี และช่วยเพิ่มน้ำหนัก
7. เพื่อเป็นสารตั้งต้นทุกครั้ง เมื่อมีการฉีดพ่นสารเคมีเกษตรระยะต่าง ๆ

135ราคารวมมูลค่าของแถมแล้ว (ถ้ามี)

ขายมือหนึ่ง

กระทุ่มแบน สมุทรสาคร


หมายเลขประกาศ: 338304467

แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

เมนู