{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ CBR 150i ไม่ล้ม ไม่ชน ไม่แต่ง ใช้มือเดียว เดิมๆ ไม่เคยซ่อม เจ้าของขายเองครับ ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ