{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ นาฬิกาเด็ก โทรเข้า-ออก มีกล้อง ไม่มี Gps สัตหีบนัดรับ ไม่มีเก็บปลายทาง ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ