{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ ขายขาดทุนสิงห์หลวงพ่อกัน วัดเขาแก้ว ตัวใหญ่ จ.นครสวรรค์ แท้ตัวจริง ศิลป์หายาก ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ