หลวงพ่อบ้านแหลม สูง 25 นิ้ว

หลวงพ่อบ้านแหลม (ปางอุ้มบาตร พระประจำวันคนเกิดวันพุธ) วัดเพชรสมุทรวรวิหาร จ.สมุทรสงคราม ความสูง 25 นิ้ว ลงรักปิดทอง สองถอด

🙏🙏ประวัติ
หลวงพ่อบ้านแหลม เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร(พระประจำวันคนเกิดวันพุธ) หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ ขนาดสูงแต่ปลายพระบาทถึงยอดพระเกศมาลา 167 ซม. ฐานสูง 45 ซม. รวมความสูงทั้งองค์ 212 ซม. เป็นพระพุทธรูปสมัยกรุงศรีอยุธยา ลักษณะพระพักตร์เหมือนเทวรูป ไม่ฉลองพระบาท พระเกตุมาลาเป็นเปลวเพลิง สังฆาฎิพาดยาวลงมาถึงพระชงฆ์ ข้อพระกร 2 ข้าง ถอดออกได้ ฐานรองพระบาทน้ันตอนบนทำเป็นรูปดอกบัวบานรองรับ ตอนล่างทำเป็นฐานหักมุม 12 มุม เป็นรูปฐานพระเจดีย์ ชั้นล่างสุดทำเป็นฐานเท้าสิงห์มีลวดลายสวยงาม

รูปทรงเครื่องเต็มยศ กล่าวคือ สวมสายสะพายราชอิสริยาภรณ์ปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ คาดรัดประคดปักดิ้นเงิน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานถวายเป็นพุทธบูชา ส่วนบาตรแก้วสีน้ำเงิน สมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงษ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช ได้ถวายหลวงพ่อไว้เป็นพุทธบูชา(เนื่องจากบาตรเดิมนั้นได้สูญหายไปในทะเลตั้งแต่คราวที่ชาวประมงได้พบหลวงพ่อในอ่าวแม่กลอง) เวลานี้ท้ังเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รัดประคดและบาตรแก้ว ทางวัดเก็บรักษาไว้ในพระอุโบสถ

ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อบ้านแหลม ยืนยันได้จาก พระหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6

"สวนจิตรลดา บริเวณดุสิต กรุงเทพฯ
วันที่ 6 มิถุนายน ร.ศ.124
นมัสการมายังท่านพระครูมหาสิทธิการทราบ
ปีกลายนี้ สมเด็จพระบรมราชินีนาถได้เสด็จไปเมืองสมุทรสงครามในกระบวนหลวง ได้รับสั่งให้คนนำเครื่องสักการะไปถวายหลวงพ่อวัดบ้านแหลม และได้รับสั่งตั้งแต่คร้ังน้้นว่า ขอผลอานิสงส์ความเลื่อมใส จงดลบันดาลให้หายประชวร ครั้นเสด็จกลับกรุงเทพฯ ไม่นานก็หายประชวร จึงทรงระลึกถึงที่ได้ทรงต้ังสัตยาธิษฐานไว้สมประสงค์ โปรดพระราชทานปัจจัยเป็นมูลค่า 800 บาทมาเพื่อช่วยในการปฎิสังขรณ์วัดบ้านแหลม ข้าพเจ้าได้ส่งมาให้ท่านพระครู ทางกระทรวงธรรมการแล้ว วชิราวุธ"

มีประวัติกล่าวว่า หลวงพ่อบ้านแหลมนั้น เป็นพระพุทธรูปที่พบในลำน้ำแม่กลอง โดยชาวประมงได้ลากอวนพบพระพุทธรูป 2 องค์ องค์หนึ่งเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร ซึ่งได้มีการอัญเชิญไปประดิษฐานยังวัดเก่าแก่ในเมืองแม่กลองที่ชื่อว่าวัดศรีจำปา ซึ่งต่อมาได้ชื่อว่าวัดบ้านแหลม ทำให้ชาวบ้านเรียกพระพุทธรูปองค์นี้ว่าหลวงพ่อบ้านแหลมเรื่อยมา ขณะที่อีกองค์หนึ่งนั้นเป็นพระพุทธรูปนั่งซึ่งชาวประมงได้นำไปประดิษฐานที่วัดเขาตะเครา จ.เพชรบุรี

และเป็น 1 ในตำนานพระพุทธรูปลอยน้ำ 5 พี่น้อง
และเป็น 1 ในตำนานพระพุทธรูปลอยน้ำ 3 พี่น้อง

หลวงพ่อบ้านแหลม ทางกรมศิลปากรได้จดทะเบียนเป็นโบราณวัตถุแห่งชาติไว้แล้วตั้งแต่ปีพ.ศ.2482

7,900ราคารวมมูลค่าของแถมแล้ว (ถ้ามี)

ขายมือสอง

สวนหลวง กรุงเทพมหานคร


  กรุณาอย่าโอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ หากผู้ขายต้องการให้โอนเงินก่อนหรือมัดจำล่วงหน้า โปรดแจ้งฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-119-5000 หรือ cs@kaidee.com

  ตรวจสอบบัญชีรายชื่อคนโกง ที่นี่!
  • ที่ตั้ง
   สวนหลวง กรุงเทพมหานคร
  • หมายเลขประกาศ
   หมายเลขประกาศ: 340776021
  • วันที่ลงขาย
   ลงขายเมื่อ 14 ส.ค. 2561 21:15 น.
  • อัพเดทล่าสุด
   อัพเดทล่าสุด 12 เม.ย. 2562 18:23 น.