{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ พระกริ่งปวเวศสังฆาฎหมุดทอง พิมพ์ ใหญ่บัวคู้ สร้างในคราวพิธีมหาสมณุตตมาภิเศก ร.ศ.เนื้อนวะสัมฤทธิ์ ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ