Kaidee logo
หมวดหมู่ทั้งหมดChevronDownOutline

Kaidee logo

 • ภาษาอังกฤษ ติว IELTS เชียงใหม่มีทั้งกลุ่มและส่วนตัว รับรองผล 6.5 ขึ้นไปสอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรี รูปที่ 1
 • ภาษาอังกฤษ ติว IELTS เชียงใหม่มีทั้งกลุ่มและส่วนตัว รับรองผล 6.5 ขึ้นไปสอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรี รูปที่ 2
 • ภาษาอังกฤษ ติว IELTS เชียงใหม่มีทั้งกลุ่มและส่วนตัว รับรองผล 6.5 ขึ้นไปสอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรี รูปที่ 3
 • ภาษาอังกฤษ ติว IELTS เชียงใหม่มีทั้งกลุ่มและส่วนตัว รับรองผล 6.5 ขึ้นไปสอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรี รูปที่ 4
 • ภาษาอังกฤษ ติว IELTS เชียงใหม่มีทั้งกลุ่มและส่วนตัว รับรองผล 6.5 ขึ้นไปสอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรี รูปที่ 5
 • ภาษาอังกฤษ ติว IELTS เชียงใหม่มีทั้งกลุ่มและส่วนตัว รับรองผล 6.5 ขึ้นไปสอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรี รูปที่ 6
 • ภาษาอังกฤษ ติว IELTS เชียงใหม่มีทั้งกลุ่มและส่วนตัว รับรองผล 6.5 ขึ้นไปสอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรี รูปที่ 7
 • ภาษาอังกฤษ ติว IELTS เชียงใหม่มีทั้งกลุ่มและส่วนตัว รับรองผล 6.5 ขึ้นไปสอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรี รูปที่ 8
 • ภาษาอังกฤษ ติว IELTS เชียงใหม่มีทั้งกลุ่มและส่วนตัว รับรองผล 6.5 ขึ้นไปสอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรี รูปที่ 9
ภาษาอังกฤษ ติว IELTS เชียงใหม่มีทั้งกลุ่มและส่วนตัว รับรองผล 6.5 ขึ้นไปสอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรี รูปที่-1ภาษาอังกฤษ ติว IELTS เชียงใหม่มีทั้งกลุ่มและส่วนตัว รับรองผล 6.5 ขึ้นไปสอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรี รูปที่-2ภาษาอังกฤษ ติว IELTS เชียงใหม่มีทั้งกลุ่มและส่วนตัว รับรองผล 6.5 ขึ้นไปสอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรี รูปที่-3ภาษาอังกฤษ ติว IELTS เชียงใหม่มีทั้งกลุ่มและส่วนตัว รับรองผล 6.5 ขึ้นไปสอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรี รูปที่-4ภาษาอังกฤษ ติว IELTS เชียงใหม่มีทั้งกลุ่มและส่วนตัว รับรองผล 6.5 ขึ้นไปสอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรี รูปที่-5ภาษาอังกฤษ ติว IELTS เชียงใหม่มีทั้งกลุ่มและส่วนตัว รับรองผล 6.5 ขึ้นไปสอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรี รูปที่-6ภาษาอังกฤษ ติว IELTS เชียงใหม่มีทั้งกลุ่มและส่วนตัว รับรองผล 6.5 ขึ้นไปสอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรี รูปที่-7ภาษาอังกฤษ ติว IELTS เชียงใหม่มีทั้งกลุ่มและส่วนตัว รับรองผล 6.5 ขึ้นไปสอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรี รูปที่-8ภาษาอังกฤษ ติว IELTS เชียงใหม่มีทั้งกลุ่มและส่วนตัว รับรองผล 6.5 ขึ้นไปสอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรี รูปที่-9
1 / 0

 • อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2562 00:43 น.
 • เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
 • หมายเลขประกาศ: 341965758

ติว IELTS เชียงใหม่มีทั้งกลุ่มและส่วนตัว รับรองผล 6.5 ขึ้นไปสอบไม่ผ่านเรียนซ้ำฟรี

ติว IELTS เชียงใหม่รับรองผล6.5โดยติวเตอร์เกียรตินิยมทั้งไทยและต่างชาติ
ติวสอบ IELTS รับรองผล 6.5 Test Tutor พร้อมจะช่วยคุณก้าวข้ามทุกขีดจำกัด ที่คุณเคยมี ให้คุณ พูด ฟัง อ่าน เขียน พร้อมพิชิต IELTS ได้ในเวลาเพียงสั้นๆ
- ครอบคลุมทั้ง พูด ฟัง อ่าน เขียน เข้าใจได้ง่ายๆ
- สอนโดย คณาจารย์ที่เชี่ยวชาญข้อสอบ IELTS โดยเฉพาะทั้งชาวไทยและต่างชาติ
- เทคนิควิชาการ การอ่านแบบข้ามคำ (skimming) เพื่อพิชิต reading
- สรุป คำศัพท์ Ielts ที่ออกสอบบ่อย
- Chit Chat ฝึกพูดระหว่างเรียน เพื่อเตรียมตัวสอบ
- สูตรลับ Essay ตรวจพร้อมรับคำแนะนำโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ
- แบบฝึกทบทวน ที่ทำขึ้นเพื่อคุณโดยเฉพาะ
- รับรองผลคะแนนที่เพิ่มขึ้นแน่นอน!!

IELTS คืออะไร
IELTS (International English language Testing System) หรือการทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ ได้รับการออกแบบเพื่อใช้ประเมินความสามารถด้านภาษาทั้งสี่ทักษะ ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ไอเอลได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัยและบริษัท องค์กรต่างๆในหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ สหราชอาณาจักร และ สหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ไอเอล ยังเป็นที่ยอมรับมากกว่า 9,000 องค์กร ใน 135 ประเทศทั่วโลก

การสอบ ไอเอล มี 2 รูปแบบคือ แบบวิชาการ (ไอเอล Academic) สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และแบบฝึกอบรมทั่วไป (ไอเอล General Training) สำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน การฝึกอบรม ผู้สอบสามารถเลือกสอบรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วแต่กำหนดโดยแต่ละองค์กร

การสอบจะแบ่งเป็น 4 ทักษะเริ่มจาก การฟัง (Listening) ใช้เวลา 30 นาที, การอ่าน (Reading) ใช้เวลา 60 นาที, การเขียน (Writing) ใช้เวลา 60 นาทีการพูด (Speaking) ใช้เวลา 11-14 นาที ลักษณะของคะแนนจะเริ่มจาก 0.0-9.0 สำหรับผู้ที่จะนำผลสอบไปยื่นเรียนต่อ ควรจะได้คะแนนขั้นต่ำ 6.5 ขึ้นไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การรับของแต่ละมหาวิทยาลัย
IELTS UKVI คืออะไร
การสอบ ไอเอล UKVI
การสอบ ไอเอล เป็นหนึ่งในข้อสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการอนุมัติจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ถ้าคุณต้องการผลสอบ ไอเอล เพื่อใช้ในการสมัครวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร(UKVI) คุณจำเป็นจะต้องสอบ ไอเอล กับศูนย์สอบที่ผ่านการรับรองจากกองวีซ่าและการตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร(UKVI)

หากต้องการเช็คว่าคุณจำเป็นที่จะต้องสอบ ไอเอล เพื่อวีซ่า UKVI หรือไม่ และต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษระดับใด สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอวีซ่านักศึกษาประเภท Tier 4 เพื่อมาศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี จะต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามระดับที่สถาบันกำหนดไว้ มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยทุกแห่งของอังกฤษยอมรับผลการทดสอบของ ไอเอล ซึ่งหมายความว่า นักศึกษาสามารถสมัครขอเข้าเรียนได้โดยใช้ผลการทดสอบ ไอเอล จากสถานที่ให้บริการทดสอบ ไอเอล แห่งใดก็ได้จำนวน 1,000 แห่งทั่วโลก

มาเรียน เตรียมสอบ กับ TEST Tutor ค่ะ
รับรองผล!!
#Testtutor #ติวสอบเชียงใหม่ #Chiangmai
#เชียงใหม่ #NIS #CMIS #LIST #ABS #APIS
#ปริ้นส์ #มงฟอรต์มัธยม #วารี #สาธิตมช #วิชัย #PTIS
#MATH #SAT #IGCSE #GED #IB #ALEVEL #BMAT #CUTEP #CUAAT #SATเชียงใหม่ #IELTS #IELTSเชียงใหม่ #รับรองผล #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถานที่ตั้ง โครงการบิสสิเนสปาร์ค กรีนพลัสมอลล์ 3 หลังบิ๊กซีเอกตร้า ใกล้มหาวิทยาลัยพายัพ เลขที่ 161/67 ม.4 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จใเชียงใหม่ 50000 เบอร์โทรติดต่อ 052-009489, 063-5036698 , 085-0300735 id กดเพื่อดู Line: xxxxx
โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราชญ์เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ ดีมาก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้รับ รางวัลส่งเสริมกิจกรรมอาเซียนดีเด่น Chiang Mai Education Hubและได้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ

15,000ราคารวมมูลค่าของแถมแล้ว (ถ้ามี)

ขาย

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่


  กรุณาอย่าโอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ หากผู้ขายต้องการให้โอนเงินก่อนหรือมัดจำล่วงหน้า โปรดแจ้งฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-119-5000 หรือ cs@kaidee.com

  ตรวจสอบบัญชีรายชื่อคนโกง ที่นี่!
  • ที่ตั้ง
   เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  • หมายเลขประกาศ
   หมายเลขประกาศ: 341965758
  • วันที่ลงขาย
   ลงขายเมื่อ 29 ก.ย. 2561 00:29 น.
  • อัพเดทล่าสุด
   อัพเดทล่าสุด 17 มิ.ย. 2562 00:43 น.