{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่าน จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ