{itemTopic}

ขออภัยค่ะ เหรียญพระครูพิพัฒน์นนทเขต(หลวงพ่อทุ่ง) วัดโพธิ์ทองบน นนทบุรี ปี 2516 หมดอายุหรือถูกปิดไปเนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้ว

900