Kaidee logo
250ราคารวมมูลค่าของแถมแล้ว (ถ้ามี)

เหรียญสันติเจดีย์ อาณาจักรหุบผาสวรรค์ สร้างปี 2519

  ขาย|มือหนึ่ง
  รายละเอียดสินค้า

  เหรียญสันติเจดีย์ อาณาจักรหุบผาสวรรค์ สร้างปี 2519
  เป็นเหรียญที่หายากและสร้างน้อย

  มีค่าส่ง ลงทะเบียน 30/ EMS 50 บาท
  สนใจติดต่อ inbox หรือโทร
  กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx866
  กดเพื่อดู Line: xxxxx

  ****สนใจสินค้ารายการอื่น กดที่ชื่อ lek0577
  #271161

  ประวัติสำนักหุบผาสวรรค์
  สำนักหุบผาสวรรค์ เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๕ คณะกรรมการของสำนักปู่สวรรค์ได้ขยายกิจการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะจัดตั้งสำนักสงฆ์ขึ้น ที่เทือกเขาเสือหมอบหรือเขาถ้ำพระ ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ซึ่งเป็นโบราณสถานแห่งชาติ ภายใต้ความดูแลของกรมศิลปากร เพราะถือกันว่าสถานที่นี้คือจุดทอแสงของพระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ โดยเป็นที่พำนักของพระอรหันต์สำคัญ ๒ องค์
  ถ้ำสาริกา จุดพักของคณะธรรมทูต จากอินเดีย เพื่อมาเผยแพร่ พระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ คือพระโสณะ และพระอุตตระ เมื่อแรกนำคณะธรรมทูตเดินทางมาเผยแพร่ พระพุทธศาสนา ในดินแดนสุวรรณภูมิประเทศ เขาถ้ำพระเป็นภูเขาที่สวยงาม แต่เมื่อ ๒๐ ปีเศษมาแล้ว ในอดีตก่อนที่หุบผาสวรรค์จะมาดำเนินงานเคยเป็น ที่ซ่องสุมของมิจฉาชีพ และผู้ก่อการร้าย ทั้งนักธุรกิจเข้าไปประกอบการระเบิดหินด้วย ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล กรรมการสำนักปู่สวรรค์ ได้ขอเข้าพบ น.อ.สมภพ ภิรมย์ อธิบดีกรมศิลปกรในสมัยนั้น ขออนุญาตเข้าไปจัดตั้งสำนักปฎิบัติธรรม และหวังที่จะสร้างปูชนียวัตถุขึ้น เพื่อให้คนเกรงกลัวต่อบาป ทั้งนี้อธิบดีกรมศิลปกรให้ความเห็นชอบ

  ด้วยจะเป็นการช่วยอนุรักษ์โบราณสถานแห่งนี้ น.อ.สมภพ ภิรมย์ อนุญาตให้ดร.คลุ้ม วัชโรบล ใช้ที่ดินในโบราณสถานเขาถ้ำพระ เพื่อจัดตั้งสำนักกรรมฐาน

  อนึ่ง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้มีการประชุมระหว่าง พล.ท.สายหยุด เกิดผล ผบ.ศอป. (ยศและตำแหน่งในขณะนั้น) นายจำนง เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในปีนั้น และศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชรโรบล กับนายบุญยง ว่องวานิช ผู้แทนสำนักปู่สวรรค์ โดยผู้แทนสำนักปู่สวรรค์ชี้แจงว่า ได้ไปตั้งสำนักสงฆ์หุบผาสวรรค์ขึ้นในเนื้อที่ ประมาณ ๑๕ ไร่ เพื่อให้เป็นสถานที่ปฎิบัติธรรม แต่พบว่ามีอุปสรรค ๒ ประการ คือ
  • มีผู้ทำการระเบิดหินในพื้นที่ใกล้เคียง

  • มีการเคลื่อนไหวของ ผกค.บริเวณเขาเสือหมอบ เป็นอันว่าการเปิดสำนักหุบผาสวรรค์ ได้รับความเห็นชอบจากกรมศิลปกร และผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นที่เรียบร้อย
  แต่คงจะเป็นการขัดขวาง ต่ออิทธิพลของผู้ก่อการร้ายในพื้นที่ ทั้งขัดขวางผลประโยชน์แก่ผู้ทำการระเบิดหินด้วยในเวลาเดียวกัน อย่างไรก็ตามการดำเนินงานของสำนักหุบผาสวรรค์เป็นไปด้วยดี อาศัยกรรมการที่เข้มแข็ง ๒ คน คือท่านศาสตราจารย์ดร.คลุ้ม วัชโรบล และศาสตราจารย์ ดร.หลวงสมานวกิจ มีผู้อุทิศ แรงกายแรงใจ ช่วยสร้างสำนักให้เป็นที่รื่นรมย์ ดึงดูดทั้งคนไทยและต่างประเทศให้ไปเยี่ยมชมมีการสวดมนต์ไหว้พระ การบรรยายธรรม การส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ และการส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น


  เมื่อ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๑๗ ได้มีพิธีวางศิลามงคลสร้างสันติเจดีย์เป็นเจดีย์สิบยอด สร้างบนยอดเขาเสือหมอบ โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาปรินายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามทรงเป็นองค์ประธานในพิธี ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้มีการขอจดทะเบียนสมาคมศาสนาสัมพันธ์ขึ้น มีพลตรี ปราการ ภูวนารถนุรักษ์ เป็นนายกสมาคมคนแรก และในระยะต่อมา อาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ได้รับคัดเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมในช่วง พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๔ โดยต่อเนื่อง

  สันติเจดีย์ เปล่งฉัพพรรณรังษี บารมีแห่งพระบรมสารีริกธาตุ
  หลัง จากนั้น สมาคมศาสนาสัมพันธ์ได้รณรงค์หยั่งเสียงในหมู่ประชาชนชาวไทย ในหัวข้อเรื่อง “คนไทยต้องการสันติภาพ ไม่ต้องการสงคราม” ทั้งได้เสนอรายงานผลการหยั่งเสียงสันติภาพแก่สหประชาชาติด้วย โดยอาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ และคณะ ได้เดินทางไปพบเลขาธิการสหประชาติ ที่องค์การสหประชาชาติ ณ มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
  สมาคมศาสนาสัมพันธ์ ได้ส่งคณะธรรมทูศาสนาสัมพันธ์เพื่อสันติภาพ ไปยังประเทศต่างๆ หลายประเทศอาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ ผู้เป็นหัวหน้าคณะ ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ ๖ และจอห์นปอลที่ ๒ เข้าพบเลขาธิการสหประชาชาติ รวมทั้งบุคคลสำคัญๆ เช่น ผู้นำศาสนาอิสลาม ประมุขศาสนาซิกข์ และองค์ดาไลลามะ เป็นต้น ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีทุกแห่ง ถึงสมาคมศาสนาสัมพันธ์ได้รับเข้าเป็นภาคีฝ่ายประชาสัมพันธ์ (Department of Public Information) ของสหประชาชาติ และอาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ ได้รับแต่งตั้งเป็น “ทูตสันติภาพ” โดยองค์การสภาธรรมนูญโลก ซึ่งตั้งอยู่ที่มลรัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา
  สมาคมศาสนาสัมพันธ์ได้วางแผนที่จะมีการประชุมสันติภาพระหว่างประเทศ ขึ้น ที่สำนักหุบผาสวรรค์ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ เพื่อรวมพลังของศาสนาในโอกาสเฉลิมฉลอง ๒๐๐ ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

  นอกจากสันติ เจดีย์ที่ได้ทำพิธีวางศิลามงคล เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ แล้ว สำนักหุบผาสวรรค์ยังได้ปูชนียวัตถุอันเป็นสัญลักษณ์ ของศาสนาต่างๆ ขึ้นไว้ เช่น พระพุทธรูปยืนสูง ๙ เมตร ปางถวายเนตร พระรูปพระเยซูคริสต์ พระแม่มาเรีย และพระพิฆเนศ เป็นต้น สำหรับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างนั้น ได้อาศัยความอุปถัมภ์ของมูลนิธิชินนะปูโตอนุสรณ์ ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นองค์กรต้องตามกฎหมาย เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๑๙ มีอาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ เป็นประธานมูลนิธิฯ เพื่อให้ศาสนิกชนของแต่ละศาสนา ได้เข้าทำการสักการะบูชา ตามแบบของตน สำนักหุบผาสวรรค์รุ่งเรืองอยู่ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ แล้วก็ถึงจุดที่ต้องพบมรสุมอย่างหนักจากฝ่ายการเมือง ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากสาเหตุที่สำคัญ อันเนื่องมาจากโครงการจัดประชุมสันติภาพของโลก โดยอาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ ได้เชิญผู้นำทางศาสนา และทางการเมืองรวมทั้งสหประชาชาติ ให้มาประชุมที่หุบผาสวรรค์ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งถ้าหากโครงการนี้ทำได้สำเร็จ ก็จะขัดกับแนวนโยบายการแผ่อิทธิพล ด้วยกำลังอาวุธของประเทศมหาอำนาจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคคอมมิวนิสต์สากล ประเทศคอมมิวนิสต์ทั้งรัสเซียและจีน รวมทั้งสหรัฐอเมริกากำลังต่อสู้กันอย่างหนัก
  ในขณะนั้นจึงได้มีการทุ่มเงินจำนวนมหาศาล เพื่อล้มล้างสำนักหุบผาสวรรค์ เป็นผลให้หุบผาสวรรค์ต้องเสียชื่อเสียงในทุกด้าน และถูกทางราชการสั่งปิดการดำเนินกิจการทุกอย่าง ทรัพย์สินทั้งหมด ในหุบผาสวรรค์ที่ได้มาจากการบริจาคของผู้ศรัทธา ถูกริบและขายทอดตลาดหมดสิ้น ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ได้ถูกทางราชการตั้งเป็น สถาบันพระสังฆาธิการ เพื่อประโยชน์ทางพุทธศาสนา
  (ท่านสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก หนังสือเรื่อง ประวัติศาสตร์ต้องจารึกการทำลายหุบผาสวรรค์เมืองศาสนา โดย ศาสตราจารย์ ดร.จุมพล สวัสดิยากร อดีตเลขาธิการสภาวิจัยแห่งชาติ)

  • อัพเดทล่าสุด25 ก.ค. 2563 22:40 น.
  • ลงขายเมื่อ18 ม.ค. 2562 22:15 น.
  • ตำแหน่งคลองสาน กรุงเทพมหานคร
  • หมายเลขประกาศ344728017

  กรุณาอย่าโอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
  หากต้องการโอนเงินหรือมัดจำล่วงหน้า

  ตรวจสอบบัญชีรายชื่อคนโกง ที่นี่!

  สินค้าอื่นๆ ที่น่าสนใจในหมวดหมู่ เหรียญ ธนบัตร

  เหรียญ ธนบัตร เหรียญโพธิสัตว์กวนอิม อาณาจักรหุบผาสวรรค์ ปี 2523

  เหรียญโพธิสัตว์กวนอิม อาณาจักรหุบผาสวรรค์ ปี 2523

  คลองสาน กรุงเทพมหานคร
  250
  เหรียญ ธนบัตร เหรียญเก่า พระยาพิชัยดาบหัก ปี 2519

  เหรียญเก่า พระยาพิชัยดาบหัก ปี 2519

  คลองสาน กรุงเทพมหานคร
  150
  เหรียญ ธนบัตร 6938-เหรียญเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ทรงสำเร็จการศึกษา ปี 2519 ราคา 2 บาท

  6938-เหรียญเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ทรงสำเร็จการศึกษา ปี 2519 ราคา 2 บาท

  ปะคำ บุรีรัมย์
  200
  เหรียญ ธนบัตร เหรียญต่างประเทศ เหรียญสหราชอาณาจักร 1 เพนนี ปี 1964 และ ปี 1965 แบ่งปันแพ็กคู่ค่ะ

  เหรียญต่างประเทศ เหรียญสหราชอาณาจักร 1 เพนนี ปี 1964 และ ปี 1965 แบ่งปันแพ็กคู่ค่ะ

  หล่มสัก เพชรบูรณ์
  500
  เหรียญ ธนบัตร เหรียญสหราชอาณาจักร 1 เพนนี จอร์จที่ 5 ปี 1915

  เหรียญสหราชอาณาจักร 1 เพนนี จอร์จที่ 5 ปี 1915

  ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
  300
  เหรียญ ธนบัตร เหรียญสหราชอาณาจักร 1 เพนนี จอร์จที่ 6 ปี 1948

  เหรียญสหราชอาณาจักร 1 เพนนี จอร์จที่ 6 ปี 1948

  ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
  250
  ดูสินค้าที่คล้ายกัน
  โทรหาผู้ขาย