{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ โปเกมอนแบบสวมนิ้วและตัน5ตัวรวมๆ200ตัว ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ

1,200