{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ไม้เท้าคํายันสําหรับคนบาดเจ็บที่ขาหรือพิการมี1ข้างตรับ หมดอายุหรือถูกปิดไปเนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้ว