{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ เปิดบูชาสมเด็จวัดระฆังพระเก็บเก่าสวยเนื้อหามวลสารดีองค์จริงสวยกว่าในรูปมาก รหัส 4743 ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ