menu-iconKaidee logo
chat
3,800ราคารวมมูลค่าของแถมแล้ว (ถ้ามี)

โปรแกรมทัวร์วังน้ำเขียว

  ขาย|ไม่มีเงื่อนไข
  รายละเอียดสินค้า

  โปรแกรมทัวร์ “วังน้ำเขียว” 2 วัน 1 คืน

  วันแรก
  06.00 น. พร้อมกันณ.จุดนัดหมาย ออกเดินทางสู่ นครราชศรีมาโดยรถปรับอากาศ VIPโดยใช้เส้นทางอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท เอจิเลนต์ ทัวร์ คอยต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋า และสัมภาระต่างๆ ด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง
  10.00 น. เดินทางถึง วังน้ำเขียว เข้าพัก ณ กระท่อมหิน นันทภัค หรือระดับเดียวกัน เป็นรีสอร์ทสวยท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์ และขุนเขาน้อยใหญ่
  11.30 น. นำคณะ ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ได้แก่ สวนดอกหน้าวัว และ สวนองุ่นสุชาดา
  13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
  14.00 น. นำทุกท่านชม สวนผักลุงไกร,ฟาร์มเห็ดหอม และ ฟาร์มดอกเบญจมาศ
  17.00 น. เดินทางกลับที่พัก
  18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 2)และพักผ่อนตามอัธยาศัย
  20.00 น. นำทุกท่านสนุกสนานกับ ดนตรีคาราโอเกะ และกิจกรรมเสริม
  22.00 น. ราตรีสวัสดิ์

  วันที่สอง
  07.00 น. รับประทานอาหารอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
  08.30 น. นำทุกท่าน Check Out ออกจากที่พักด้วยความประทับใจ
  09.30 น. นำทุกท่านเดินทางเข้าชม น้ำตกสวนห้อม ห้วยขมิ้น ห้วยใหญ่ใต้ เป็นน้ำตกมีลักษณะเป็นหน้าผา สูงประมาณ 50 เมตร กว้างประมาณ 30 เมตร น้ำตกมีความสวยงามมาก
  10.30 น. หลังจากนั้นเดินทางไปอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นป่าลานผืนใหญ่แห่งสุดท้ายของประเทศไทย
  11.00 น. นำทุกท่านชม ป่าลาน เป็นพันธุ์ไม้ดึกดำบรรพ์ในวงศ์ปาล์ม มีใบใหญ่เป็นรูปพัดคล้ายใบตาล ซึ่งช่อดอกจะออกที่ยอดเมื่อมีอายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป มีดอกเป็นจำนวนมากกว่าล้านดอกในแต่ละช่อ และใช้เวลา 1 ปีกว่า ช่อดอกจะบานและติดผลกลมสีเขียว เมื่อผลแก่ร่วงลงพื้นจะงอกเป็นต้นใหม่ ปล่อยให้ต้นแม่ตายลง ต้นลานเป็นไม้โตช้าและแพร่กระจายอยู่ไม่มาก ปัจจุบันจึงพบเห็นต้นลานได้ค่อนข้างยาก
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
  13.00 น. ออกเดินทางเข้าตัวเมืองปราจีนบุรีเพื่อนำท่านชม เข้าชม พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยบูเบศร์ซึ่งเป็นศูนย์รวมการอนุรักษ์ตำรายาไทย สมุนไพรไทย และการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีการนวด, อบ, ประคบ, ฝังเข็ม เป็นสถาบันแห่งแรกที่มีการแปรรูป สมุนไพรไทยเป็นเวชภัณฑ์และเครื่องสำอางค์
  15.00 น. จากนั้นแวะชมความงามหลากหลายของสถาปัตยกรรมแบบประสานศิลปะไทย จีนยุโรปและขอมที่ วัดแก้วพิจิตร ริมฝั่งแม่น้ำปราจีนบุรี
  16.00 น. หลังจากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝาก
  18.30 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

  อัตราค่าบริการ: ท่านละ XXXX บาท
  -ราคาดังกล่าวการันตีผู้ใหญ่ 10 ท่านขึ้นไป
  -เด็กส่วนสูง 91-130 เซนติเมตร คิดท่านละ 75 %
  -เด็กส่วนสูงไม่เกิน 90 เซนติเมตร (ฟรี)

  อัตราค่าบริการนี้รวม
  1. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
  2. ค่าที่พัก 1 คืน
  3. ค่าอาหาร 5 มื้อ
  4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ
  5. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน
  6. ค่าไกด์ / Staff

  อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
  2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ

  ----------------------------------------------------------

  การจองทัวร์

  โอนเงินมัดจำท่านละ 50 % ของราคาโปรแกรมทัวร์ เข้าบัญชีธนาคารดังนี้

  บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ เลขที่ 4162562571 ธนาคารกสิกรไทย สาขา คลอง 6 ธัญบุรี

  ส่วนที่เหลือโอนก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วัน กรุณาแฟ็กซ์สลิปโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล อายุ เพื่อใช้ในการทำประกันพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ ระบุโปรแกรมทัวร์ ให้เก็บสลิปโอนเงินไว้เพื่อยืนยันในวันเดินทาง
  หมายเหตุ: กำหนดการเดินทางสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการ ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์แก่ผู้เดินทางเป็นสำคัญ

  -----------------------------------------------------

  หจก. เอจิเลนต์ ทัวร์ จำกัด

  เลขที่ 80/24 ม.6 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

  โทรศัพท์: กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx260 (True), กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx646 (Dtac)

  เว็บไซต์: http://www.agilenttours.com

  Email Address: [email protected]

  --------------------------------------------------------

  อ่านเพิ่มเติม
  • อัพเดทล่าสุด02 ก.พ. 2564 19:05 น.
  • ลงขายเมื่อ05 ก.พ. 2562 14:02 น.
  • ตำแหน่งวังน้ำเขียว นครราชสีมา
  • หมายเลขประกาศ345147026
  เป็นสมาชิกมาแล้ว2 ปี 19 วัน
  เป็นสมาชิกผ่านช่องทาง

  กรุณาอย่าโอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
  หากต้องการโอนเงินหรือมัดจำล่วงหน้า

  ตรวจสอบบัญชีรายชื่อคนโกง ที่นี่!