{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ คอม ACER Core™2 Duo 2.80 GHz.2 G 80 GB HDMI DVDRW ถูกๆพร้อมใช้งาน ตัวที่ 4 (ไม่รวมส่ง-ไม่รวมจอ) ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ

1,240