{itemTopic}

ขออภัยค่ะ คอม Core™2 Quad 2.66 GHz. DDR3 4 G 250 GB HD4670 DVDRW 4 คอร์พร้อมใช้งาน(ไม่รวมส่ง-ไม่รวมจอ) หมดอายุหรือถูกปิดไปเนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้ว

1,990