{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ คอม HP dc7900 Core™2 Duo 3.00 GHz. 2 G 250 GB DVDRW 2 คอร์ ถูกๆพร้อมใช้งาน (ไม่รวมส่ง-ไม่รวมจอ) ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ

1,350