{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ คอม Lenovo Pentium® 2.80 GHz.DDR2 2G 80 GB DVDRW 2 คอร์ ถูกๆพร้อมใช้งาน (ไม่รวมส่ง-ไม่รวมจอ) ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ

900