{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ คอม DELL OptiPlex 380 4 คอร์ 2.50 GHz DDR3 2 G 160 GB DVDRW ถูกๆพร้อมใช้งาน (ไม่รวมส่ง-ไม่รวมจอ) ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ

1,490