{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ คอม Lenovo 4 คอร์ 2.50 GHz.DDR2 4 G 160 GB DVDRW ถูกๆพร้อมใช้งาน (ไม่รวมส่ง-ไม่รวมจอ) ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ

1,890