{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ คอม Acer Aspire M5800 4 คอร์ 2.50 GHz.DDR3 4 G 160 GB GF210 DVDRW ถูกๆพร้อมใช้งาน (ไม่รวมส่ง-ไม่รวมจอ) ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ

1,590