Kaidee logo
หมวดหมู่ทั้งหมดChevronDownOutline

Kaidee logo

 • ภาษาอังกฤษ ติว IGCSE A LEVEL เชียงใหม่ แนะแนวการเรียน ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ เจาะลึกข้อสอบ โดยติวเตอร์คุณภาพทั้งไทยและต่างชาติ สามารถเลือกวิชาเรียนได้ รูปที่ 1
 • ภาษาอังกฤษ ติว IGCSE A LEVEL เชียงใหม่ แนะแนวการเรียน ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ เจาะลึกข้อสอบ โดยติวเตอร์คุณภาพทั้งไทยและต่างชาติ สามารถเลือกวิชาเรียนได้ รูปที่ 2
 • ภาษาอังกฤษ ติว IGCSE A LEVEL เชียงใหม่ แนะแนวการเรียน ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ เจาะลึกข้อสอบ โดยติวเตอร์คุณภาพทั้งไทยและต่างชาติ สามารถเลือกวิชาเรียนได้ รูปที่ 3
 • ภาษาอังกฤษ ติว IGCSE A LEVEL เชียงใหม่ แนะแนวการเรียน ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ เจาะลึกข้อสอบ โดยติวเตอร์คุณภาพทั้งไทยและต่างชาติ สามารถเลือกวิชาเรียนได้ รูปที่ 4
 • ภาษาอังกฤษ ติว IGCSE A LEVEL เชียงใหม่ แนะแนวการเรียน ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ เจาะลึกข้อสอบ โดยติวเตอร์คุณภาพทั้งไทยและต่างชาติ สามารถเลือกวิชาเรียนได้ รูปที่ 5
 • ภาษาอังกฤษ ติว IGCSE A LEVEL เชียงใหม่ แนะแนวการเรียน ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ เจาะลึกข้อสอบ โดยติวเตอร์คุณภาพทั้งไทยและต่างชาติ สามารถเลือกวิชาเรียนได้ รูปที่ 6
 • ภาษาอังกฤษ ติว IGCSE A LEVEL เชียงใหม่ แนะแนวการเรียน ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ เจาะลึกข้อสอบ โดยติวเตอร์คุณภาพทั้งไทยและต่างชาติ สามารถเลือกวิชาเรียนได้ รูปที่ 7
 • ภาษาอังกฤษ ติว IGCSE A LEVEL เชียงใหม่ แนะแนวการเรียน ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ เจาะลึกข้อสอบ โดยติวเตอร์คุณภาพทั้งไทยและต่างชาติ สามารถเลือกวิชาเรียนได้ รูปที่ 8
 • ภาษาอังกฤษ ติว IGCSE A LEVEL เชียงใหม่ แนะแนวการเรียน ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ เจาะลึกข้อสอบ โดยติวเตอร์คุณภาพทั้งไทยและต่างชาติ สามารถเลือกวิชาเรียนได้ รูปที่ 9
ภาษาอังกฤษ ติว IGCSE A LEVEL เชียงใหม่ แนะแนวการเรียน ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ เจาะลึกข้อสอบ โดยติวเตอร์คุณภาพทั้งไทยและต่างชาติ สามารถเลือกวิชาเรียนได้ รูปที่-1ภาษาอังกฤษ ติว IGCSE A LEVEL เชียงใหม่ แนะแนวการเรียน ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ เจาะลึกข้อสอบ โดยติวเตอร์คุณภาพทั้งไทยและต่างชาติ สามารถเลือกวิชาเรียนได้ รูปที่-2ภาษาอังกฤษ ติว IGCSE A LEVEL เชียงใหม่ แนะแนวการเรียน ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ เจาะลึกข้อสอบ โดยติวเตอร์คุณภาพทั้งไทยและต่างชาติ สามารถเลือกวิชาเรียนได้ รูปที่-3ภาษาอังกฤษ ติว IGCSE A LEVEL เชียงใหม่ แนะแนวการเรียน ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ เจาะลึกข้อสอบ โดยติวเตอร์คุณภาพทั้งไทยและต่างชาติ สามารถเลือกวิชาเรียนได้ รูปที่-4ภาษาอังกฤษ ติว IGCSE A LEVEL เชียงใหม่ แนะแนวการเรียน ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ เจาะลึกข้อสอบ โดยติวเตอร์คุณภาพทั้งไทยและต่างชาติ สามารถเลือกวิชาเรียนได้ รูปที่-5ภาษาอังกฤษ ติว IGCSE A LEVEL เชียงใหม่ แนะแนวการเรียน ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ เจาะลึกข้อสอบ โดยติวเตอร์คุณภาพทั้งไทยและต่างชาติ สามารถเลือกวิชาเรียนได้ รูปที่-6ภาษาอังกฤษ ติว IGCSE A LEVEL เชียงใหม่ แนะแนวการเรียน ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ เจาะลึกข้อสอบ โดยติวเตอร์คุณภาพทั้งไทยและต่างชาติ สามารถเลือกวิชาเรียนได้ รูปที่-7ภาษาอังกฤษ ติว IGCSE A LEVEL เชียงใหม่ แนะแนวการเรียน ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ เจาะลึกข้อสอบ โดยติวเตอร์คุณภาพทั้งไทยและต่างชาติ สามารถเลือกวิชาเรียนได้ รูปที่-8ภาษาอังกฤษ ติว IGCSE A LEVEL เชียงใหม่ แนะแนวการเรียน ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ เจาะลึกข้อสอบ โดยติวเตอร์คุณภาพทั้งไทยและต่างชาติ สามารถเลือกวิชาเรียนได้ รูปที่-9
1 / 0

 • อัพเดทล่าสุด วันนี้ 01:40 น.
 • เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
 • หมายเลขประกาศ: 346554123

ติว IGCSE A LEVEL เชียงใหม่ แนะแนวการเรียน ติวเข้ม ตะลุยโจทย์ เจาะลึกข้อสอบ โดยติวเตอร์คุณภาพทั้งไทยและต่างชาติ สามารถเลือกวิชาเรียนได้

ติว IGCSE + A-Level แนะแนวการเรียน ติวเข้มเนื้อหา ตะลุยโจทย์ เจาะลึกข้อสอบ IGCSE โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งไทยและต่างประเทศ
📣TEST TUTOR เปิดรับสมัครเรียน สำหรับน้องๆที่สมัครสอบ #IGCSE

📌แบบ private/group
📌เลือกวันและเวลาเรียนได้
📌บริการสมัครสอบให้ฟรี
📌วางแผนและแนะนำในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำให้
📌ฟรี! Textbook และ Past-papers
🤗 ชั้นเรียนตัวต่อตัวสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้เอง
📌ขอให้น้องๆทุกคนสมหวัง ได้เข้ามหาวิทยาลัย
และคณะที่อยากเรียนกันทุกคนนะคะ
📌“Better Language, Brighter Future” ภาษาอังกฤษ-คณิตง่ายนิดเดียว” “สอนสอบชิงทุนและแข่งขันระดับประเทศ เตรียมสอบต่างๆ"
📌บรรยากาศชั้นเรียนคุณภาพ
📌ชั้นเรียนส่วนตัวคุณภาพ
📔ติวเข้มหลักสูตรเตรียมสอบ #IGCSE 🎐 กับ Test Tutor สอนภาษาอังกฤษหลักสูตรนานาชาติ IGCSE โดยท่านอาจารย์ที่มีประสบการณ์ที่จบหลักสูตรมาโดยตรง ครอบคลุมรายวิชา Language, Humanity and Social Science, Science, Mathematics, Business,Literature, Physics, Chemistry, Biology
International General Certificate of Secondary Education or IGCSE is the secondary school certificate from Cambridge educational examination board, UK. Students must pass at least five IGCSE subjects at a minimum of C grade. Students can choose to sit in numerous IGCSE subjects.IGCSE คือข้อสอบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายภายใต้ระบบอังกฤษ ซึ่งมีวิชาให้เลือกสอบมากมาย เช่น คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ ประวัติศาสตร์ เศรฐศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ ภาษาไทย เป็นต้น​High School Diploma - วุฒิจบมัธยมศึกษาปีที่ 6To receive a high school diploma (Mathayom 6) from Thai Ministry of Education, the students have to complete at least 5 IGCSE subjects at a minimum of C grade and 3 A-Level subjects.เมื่อนักเรียนสามารถสอบผ่าน IGCSE โดยได้เกรด C เป็นอย่างต่ำครบ 5 วิชา และ A-Level 3 วิชา นักเรียนสามารถนำผลคะแนนเทียบวุฒิ ม.6 ได้ที่กระทรวงศึกาาธิการ​When To Take The Exams - ช่วงเวลาการสอบ IGCSE
The IGCSE examinations are given twice a year in May/June and October/November.IGCSE เปิดรอบสอบ 2 ครั้งต่อปี คือ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน และระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน​2 Types of Papers - รูปแบบการสอบ
Extended Papers: Grade A* - E
Extended (ยาก) ผู้สอบสามารถได้เกรดสูงสุดคือ A* ​
Core Paper: Grade C - G
Core (ง่าย) ผู้สอบสามารถได้เกรดสูงสุดคือ C
​5 Subject Groups - 5 กลุ่มวิชาGroup 1:Languages (First Language, Second Language, Foreign Language, etc)Group 2:Humanities and Social Sciences (Geography, English Literature, History, etc)Group 3:Sciences (Biology, Chemistry, Physics, etc)Group 4:Mathematics (Mathematics, Additional Mathematics, etc)Group 5:Creative, Technical & Vocational (Accounting, Business Studies, Computer Studies, Music, etc)


น้องๆ ที่ต้องการเสริมทักษะ เพิ่มความมั่นใจ มาตะลุยโจทย์และเทคนิคในการทำข้อสอบให้ทันเวลาของ IGCSE กับ Test Tutor ได้เลยค่ะ
Test Tutor ขอ ขอบคุณ ที่น้องๆไว้วางใจให้เราดูแล
#Testtutor #ติวสอบเชียงใหม่ #Chiangmai
#สอนพิเศษ #เชียงใหม่ #NIS #CMIS #LIST #ABS #APIS
#ปริ้นส์ #มงฟอรต์มัธยม #วารี #สาธิตมช #วิชัย
#IGCSE #ติวIGCSE #เตรียมสอบIGCSE #ตะลุยโจทย์ #IGCSEcourse #Maths #Chinese #French #English #Biology #Chemistry #Econs #Business #Physics #History
โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราชญ์เชียงใหม่ (Tutoring and Education School-Thailand ) สถานที่ตั้ง 161/67 หมู่ 4 โครงการบิสสิเนสปาร์ค หลังบิ๊กซีเอ๊กตร้า ต.หนองป่าครั่ง อ. เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 052-009489 ,085-0300735 ,063-5036698 id กดเพื่อดู Line: xxxxx
โรงเรียนสอนภาษาและกวดวิชาปราชญ์เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบที่ได้มาตรฐานมีระบบการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ "ดีมาก" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้รับ รางวัลส่งเสริมกิจกรรมอาเซียนดีเด่น Chiang Mai Education Hubและได้การรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
คอร์สที่เปิดสอนที่ Test Tutor
Intensive Grammar | TOEIC | TOEFL | IELTS | Conversation | CMU-eTEGS | CU-TEP | TU-GET | SAT | GMAT | CMU Quota | GAT | GED | IGCSE | BMAT | MATH INTER | PHYSICS | CHEMISTRY | BIOLOGY | Thai | ED VISA | Science | เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

500ราคารวมมูลค่าของแถมแล้ว (ถ้ามี)

ขาย

เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่


  กรุณาอย่าโอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ หากผู้ขายต้องการให้โอนเงินก่อนหรือมัดจำล่วงหน้า โปรดแจ้งฝ่ายบริการลูกค้า โทร. 02-119-5000 หรือ cs@kaidee.com

  ตรวจสอบบัญชีรายชื่อคนโกง ที่นี่!
  • ที่ตั้ง
   เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  • หมายเลขประกาศ
   หมายเลขประกาศ: 346554123
  • วันที่ลงขาย
   ลงขายเมื่อ 06 เม.ย. 2562 03:10 น.
  • อัพเดทล่าสุด
   อัพเดทล่าสุด วันนี้ 01:40 น.