{itemTopic}

ขออภัยค่ะ พจนานุกรมไทย​ ฉบับของ​ แพร่พิทยา​ จำกัด​ รวบรวมโดย​ มานิต​ มานิตเจริญ​ พิมพ์ครั้งที่​ 2​ 10​ พฤษภาคม​ 2507 หมดอายุหรือถูกปิดไปเนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้ว

350