{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ เต่าชูคาต้า (Sulata) น่ารักเลี้ยงง่าย ไม่ดื้อไม่ซน ไม่กัด เชื่อง เป็นประกาศที่ไม่ผ่านการตรวจสอบค่ะ

1,800