{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ ขายเปียโนบ้าน YAMAHA C108 อายุน้อย ซีรี่ 5 ล้านกว่า ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ

85,000