{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ รถโมเดลเหล็กรถโบราณล้อเลื่อนได้4ล้อ สังกะสีเป็นของใช้สะสมใช้ตกแต่งบ้านร้านกาแฟได้หรือแต่งร้านรถได้จร้าหรือเป็นของขวัญ ได้รับการปิดประกาศ เนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้วค่ะ

598