{itemTopic}

ขออภัยค่ะ ประกาศ Samsung galaxy A50 128 GB Ram 6 GB BLACK (ราคา 8000 ไม่ต้องต่อรอง ลดไม่ได้อีกแล้วครับ) เป็นประกาศที่ไม่ผ่านการตรวจสอบค่ะ

8,000