menu-iconKaidee logo
chat
500ราคารวมมูลค่าของแถมแล้ว (ถ้ามี)

เหรียญสมเด็จพระนเรศวรรุ่น สู้ หลัง สก เนื้อทองแดง ปี2548

  ขาย|มือหนึ่ง
  รายละเอียดสินค้า

  เหรียญสมเด็จพระนเรศวรรุ่น สู้ หลัง สก เนื้อทองแดง ปี2548

  เหรียญสภาพสวย ซองเดิม ไม่ผ่านการใช้ ทำแจกทหาร ประสบการณ์สูง

  สอบถาม ต่อรองราคา
  ติดต่อทางไลน์หรือโทรศัพท์จะตอบได้เร็วกว่า
  แบ่งกันได้แบ่งกันไปเลยครับ

  สนใจโทรหมายเลข กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx120
  หรือไลน์ค้นหาด้วยหมายเลข กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx120

  ประวัติการจัดสร้าง


  พิธีมหาชัยมังคลาภิเษก โดยพระภาวนาจารย์ 108 รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 2,549 รูป ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2548
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกณพลบุญทับและพลโทนนน์เกษม ขำเกษม อัญเชิญ
  แผ่นโลหะวัตถุมงคล ทอง เงิน และนาค ทูลเกล้าฯ
  ถวายทรงเจิม ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2548 เวลา 21.49 น.
  และโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญแผ่นวัตถุมงคลดังกล่าว
  ไปหลอมสำหรับสร้างเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป
  พระราชาทรงเป็นประธาน ของมนุษย์ทั้งหลาย
  ราชามุขํ มนุสฺสานํ หัวใจนักรบโยเธถ มารํ ปญฺญาวุเธน พึงรบข้าศึกโดยใช้ปัญญาเป็นอาวุธ
  ประวัติการสร้างเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่น "สู้"
  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทย
  ทรงเป็นยอดนักรบที่เก่งกล้าสามารถมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์
  ได้ทรงกอบกู้เอกราชให้แก่ชาติไทย พระวีรกรรมอันยิ่งใหญ่คือทรงกระทำยุทธหัตถี
  มีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาท่ามกลางวงล้อมของข้าศึก
  ณ ยุทธภูมิหนองสาหร่ายสุพรรณบุรี เมื่อ พ.ศ.2135 ทรงแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง
  ปานประหนึ่งเทพยดาปกป้องคุ้มครอง, ปิด, ปัด
  กระสุนปืนไฟ หอก ดาบ แหลน หลาว ธนู หน้าไม้ของข้าศึกที่รุมล้อมพระวรกาย
  กฤษฏาภินิหารแห่งพระองค์เป็นที่เลื่องลือ ศัตรูครั่นคร้ามไม่กล้ารุกรานประเทศไทย นานถึง 150 ปี
  ในปัจจุบันได้มีพระเกจิอาจารย์ ซึ่งมีญาณสมาบัติแก่กล้า
  ได้กราบทูลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถว่า ดวง
  พระวิญญาณอันศักด์สิทธิ์ขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  ได้สถิตเป็นองค์พระสยามเทวาธิราช ที่ทรงปกป้องคุ้มครองรักษาประเทศไทย อยู่ตลอดเวลา
  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถมีพระราชศรัทธาเคารพเทิดทูนพระวีรกรรมอันยิ่งใหญ่
  ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงมีความเสียสละ, กล้าหาญ, เด็ดเดี่ยว
  ทรงนำกำลังทหารออกทำการรบด้วยพระองค์เอง เพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยให้เป็นมรดก
  ตกทอดมาถึงลูกหลานไทยในปัจจุบัน
  ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าจึงควรรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดสร้างเหรียญ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้น
  และพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ "สก." ด้านหลังเหรียญ
  พร้อมทั้งทรงจารึกลายพระหัตถ์เป็นคำขวัญ "สู้" เพื่อเป็นเครื่อง
  เตือนใจ ผู้ปฏิบัติภารกิจปกป้องรักษาประเทศชาติทั้งหลายให้มีจิตใจรุกรบดังเช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  เพื่อปกป้องรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยกันรักษากฏหมายของบ้านเมืองให้มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ปล่อยให้ผู้ที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติมาทำร้ายคนผู้บริสุทธิ์
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานประกอบพิธีบวงสรวง ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทรงจุดเทียนชัยมหามงคลด้วยพระองค์เอง
  ในการประกอบพิธีมหาชัยมังคลาภิเษกครั้งนี้ ได้อาราธนาพระเกจิอาจารย์ที่ทรงวิทยาคม
  มีปฏิปทาและมีฌานสมาบัติสูง จากทั่วประเทศ จำนวน 108 รูปและมีพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา
  ณ ระเบียงคต รอบพระอุโบสถเป็นจันวนถึง 2,549 รูป เพื่อให้เกิดกฤดานุภาพและมีความศักดิ์สิทธิ์ จะได้เป็น
  วัตถุมงคลที่ให้ความคุ้มครองป้องกันผู้ที่มีไว้บูชา ให้แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง
  และประสบความเจริญก้าวหน้ามีโชคลาภสัมฤทธิผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ
  ประวัติความเป็นมาของการสร้างเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรุ่น "สู้"
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ให้พลเอกณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ จัดสร้าง
  เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่น "สู้" เพื่อนำไปพระราชทาน ทหาร ตำรวจ ราษฏรอาสาสมัครรักษาหมู่บ้านใน 3 จังหวัด
  ชายแดนภาคใต้และบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลทูลเกล้าถวาย นำไปทรงช่วยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทรงจุดเทียนชัยในพิธีมหาชัยมังคลาภิเษก โดยพระภาวนาจารย์ 108 รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 2,549 รูป ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2548 เวลา 17.19 น.
  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชประสงค์ให้จัดสร้างเหรียญสมเด็จ
  พระนเรศวรมหาราช เพื่อพระราชทานเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครที่ปฏิบัติภารกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โปรดเกล้าฯพระราชทานคำขวัญเป็นลายพระหัตถ์ของพระองค์ "สู้" ประทับที่หลังเหรียญและพระราช
  ทานพระนามาภิไธยย่อ สก. ประดิษฐานหลังเหรียญด้วย ส่วนหนึ่งจะเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงนำไปใช้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามพระราชอัธยาศัย
  1. เหรียญทองคำ สร้างจำนวน 3,999 เหรียญ น้ำหนักประมาณ 1.5 บาท
  2. เหรียญเงิน สร้างจำนวน 9,999 เหรียญ
  3. เหรียญทองแดงบริสุทธิ์ สร้างจำนวน 999,999 เหรียญ
  พระราชพิพัฒน์โกศล เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. เป็นประธานดำเนินการฝ่ายสงฆ์ พลเอกณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ และผู้อำนวยการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชินีนาถประธานดำเนินงานฝ่ายฆราวาสและผู้รับพระราชเสาวนีย์
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวร
  มหาราช ทรงจุดเทียนชัย ในพิธีมหาชัยมังคลาภิเษก โดยพระภาวนาจารยื 108 รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 2,549
  รูป ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง วันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2548 พสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่ว
  ประเทศไทยมีโอกาสที่ตอบแทนพระคุณแผ่นดิน พระราชทานความหมายของคำว่า "สู้" ดังนี้.-
  1. สู้เพื่อปกป้องรักษาประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทยเหมือนดังเช่น บรรพบุรุษไทยได้เสียสละชีวิต เลือดเนื้อเพื่อปกป้องรักษาแผ่นดินไทยให้เป็นมรดกตกทอดมาถึงลูกหลานไทย ตราบเท่าทุกวันนี้
  2. สู้เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยช่วยกันรักษากฏหมายของบ้านเมืองให้มีความศักดิ์สิทธิ์ ป้องกันมิให้ผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติมาทำร้ายคนบริสุทธิ์
  3. สู้เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความทุกข์ยาก เช่น การช่วยขจัดปัญหาความยากจน การว่างงานและความไม่เป็นธรรมในสังคม
  เอกลักษณ์ของเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  1. ทรงพระราชทาน พระราชหัตถ์เลขา คำขวัญว่า "สู้" ประดิษฐานที่หลังเหรียญพร้อมด้วยพระนามาภิไธยย่อ สก.
  2. ทรงเจิมแผ่นโลหะ ทองคำ เงิน นาค
  3. พระเถราจารย์ ทั่วประเทศจารแผ่นยันต์มาเป็นฉนวนในการจัดสร้างเหรียญ
  4. ศักดิ์สิทธิ์และงดงาม
  5. ได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณแผ่นดิน
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจิมแผ่นทอง เงิน นาค

  อ่านเพิ่มเติม
  • อัพเดทล่าสุด25 พ.ย. 2563 15:52 น.
  • ลงขายเมื่อ07 พ.ค. 2562 21:48 น.
  • ตำแหน่งสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
  • หมายเลขประกาศ347220152
  สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป
  เป็นสมาชิกมาแล้ว6 ปี 8 เดือน 20 วัน
  เป็นสมาชิกผ่านช่องทาง

  กรุณาอย่าโอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
  หากต้องการโอนเงินหรือมัดจำล่วงหน้า

  ตรวจสอบบัญชีรายชื่อคนโกง ที่นี่!

  ของสะสมอื่นๆ อื่นๆ

  เหรียญสมเด็จพระนเรศวรรุ่น สู้ หลัง สก เนื้อสามกษัตริย์ 3K ปี 2548
  สะพานสูง กรุงเทพมหานคร
  ฿1,200
  (5323) เหรียญในหลวงทรงผนวช เนื้อทองแดง ที่ระลึกบูรณะพระเจดีย์ วัดบวรนิเวศ ปี 2550
  พระโขนง กรุงเทพมหานคร
  ฿1,500
  HOT
  เหรียญที่ระลึก​ 60​ ปี​ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ ขนาด​ 3.5 ซม.​ เนื้อทองแดง​ จำนวน​ 2​ เหรียญ​ แบบพิมพ์สวย​ น่าสะสม​ (เหรียญใหม่​ ไม่เคยจับตัวเหรียญ​)​
  ชนแดน เพชรบูรณ์
  ฿1,650
  เหรียญที่ระลึกพระคลังเพชรยอดมงกุฎปี2556 เนื้อทองแดงรมดำพ่นทรายUNC
  บางบอน กรุงเทพมหานคร
  ฿300
  เหรียญรัชกาลที่5 รุ่นอนุรักษ์ชาติ ปี 2539 เนื้อโลหะทองแดง
  บางแค กรุงเทพมหานคร
  ฿1,500
  เหรียญที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า รัชกาลที่8และรัชกาลที่9 ปี2542เนื้อทองแดง เหรียญละ350บาท
  เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
  ฿350
  กดดู ของสะสมอื่นๆ ทั้งหมด
  ติดตามเรา
  เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
  © 2564 บริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จำกัด