menu-iconKaidee logo
chat
1,200ราคารวมมูลค่าของแถมแล้ว (ถ้ามี)

เหรียญสมเด็จพระนเรศวรรุ่น สู้ หลัง สก เนื้อสามกษัตริย์ 3K ปี 2548

  ขาย|มือสอง
  รายละเอียดสินค้า

  เหรียญสมเด็จพระนเรศวรรุ่น สู้ หลัง สก เนื้อสามกษัตริย์ 3K ปี2548

  เหรียญสภาพสวย ทำแจกทหาร ประสบการณ์สูง
  เนื่อนี้หายากมาก และ มีจริง ดูจากโบรชัวร์ได้เลย
  ตั้งราคาพาร์ บวกบางบาง(รายการนี้ไม่มีซอง/กล่องนะครับ)
  สอบถาม ต่อรองราคา
  ติดต่อทางไลน์หรือโทรศัพท์จะตอบได้เร็วกว่า
  แบ่งกันได้แบ่งกันไปเลยครับ

  สนใจโทรหมายเลข กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx120
  หรือไลน์ค้นหาด้วยหมายเลข กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx120  ประวัติสร้าง

  พิธีมหาชัยมังคลาภิเษก โดยพระภาวนาจารย์ 108 รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 2,549 รูป ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่ 11กันยายน2548
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเอกณพลบุญทับและพลโทนนน์เกษม ขำเกษม อัญเชิญ
  แผ่นโลหะวัตถุมงคล ทอง เงิน และนาค ทูลเกล้าฯ
  ถวายทรงเจิม ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
  เมื่อวันที่ 25สิงหาคม2548 เวลา21.49น
  และโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญแผ่นวัตถุมงคลดังกล่าว
  ไปหลอมสำหรับสร้างเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อไป
  พระราชาทรงเป็นประธาน ของมนุษย์ทั้งหลาย
  ราชามุขํ มนุสฺสานํ หัวใจนักรบโยเธถ มารํ ปญฺญาวุเธน พึงรบข้าศึกโดยใช้ปัญญาเป็นอาวุธ
  ประวัติการสร้างเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่น "สู้"
  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นวีรกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ของชาติไทย
  ทรงเป็นยอดนักรบที่เก่งกล้าสามารถมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์
  ได้ทรงกอบกู้เอกราชให้แก่ชาติไทย พระวีรกรรมอันยิ่งใหญ่คือทรงกระทำยุทธหัตถี
  มีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาท่ามกลางวงล้อมของข้าศึก
  ณ ยุทธภูมิหนองสาหร่ายสุพรรณบุรี เมื่อ พ.ศ.2135 ทรงแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง
  ปานประหนึ่งเทพยดาปกป้องคุ้มครอง,ปิด,ปัด
  กระสุนปืนไฟ หอก ดาบ แหลน หลาว ธนู หน้าไม้ของข้าศึกที่รุมล้อมพระวรกาย
  กฤษฏาภินิหารแห่งพระองค์เป็นที่เลื่องลือ ศัตรูครั่นคร้ามไม่กล้ารุกรานประเทศไทย นานถึง 150 ปี
  ในปัจจุบันได้มีพระเกจิอาจารย์ ซึ่งมีญาณสมาบัติแก่กล้า
  ได้กราบทูลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถว่า ดวง
  พระวิญญาณอันศักด์สิทธิ์ขององค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  ได้สถิตเป็นองค์พระสยามเทวาธิราช ที่ทรงปกป้องคุ้มครองรักษาประเทศไทย อยู่ตลอดเวลา
  สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถมีพระราชศรัทธาเคารพเทิดทูนพระวีรกรรมอันยิ่งใหญ่
  ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงมีความเสียสละ, กล้าหาญ, เด็ดเดี่ยว
  ทรงนำกำลังทหารออกทำการรบด้วยพระองค์เอง เพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยให้เป็นมรดก
  ตกทอดมาถึงลูกหลานไทยในปัจจุบัน
  ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าจึงควรรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดสร้างเหรียญ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชขึ้น
  และพระราชทานพระนามาภิไธยย่อ "สก." ด้านหลังเหรียญ
  พร้อมทั้งทรงจารึกลายพระหัตถ์เป็นคำขวัญ "สู้" เพื่อเป็นเครื่อง
  เตือนใจ ผู้ปฏิบัติภารกิจปกป้องรักษาประเทศชาติทั้งหลายให้มีจิตใจรุกรบดังเช่น สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  เพื่อปกป้องรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยกันรักษากฏหมายของบ้านเมืองให้มีความศักดิ์สิทธิ์ไม่ปล่อยให้ผู้ที่ไม่หวังดีต่อประเทศชาติมาทำร้ายคนผู้บริสุทธิ์
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานประกอบพิธีบวงสรวง ดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทรงจุดเทียนชัยมหามงคลด้วยพระองค์เอง
  ในการประกอบพิธีมหาชัยมังคลาภิเษกครั้งนี้ ได้อาราธนาพระเกจิอาจารย์ที่ทรงวิทยาคม
  มีปฏิปทาและมีฌานสมาบัติสูง จากทั่วประเทศ จำนวน 108 รูปและมีพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ชัยมงคลคาถา
  ณ ระเบียงคต รอบพระอุโบสถเป็นจันวนถึง 2,549 รูป เพื่อให้เกิดกฤดานุภาพและมีความศักดิ์สิทธิ์ จะได้เป็น
  วัตถุมงคลที่ให้ความคุ้มครองป้องกันผู้ที่มีไว้บูชา ให้แคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งปวง
  และประสบความเจริญก้าวหน้ามีโชคลาภสัมฤทธิผลในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ
  ประวัติความเป็นมาของการสร้างเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรุ่น "สู้"
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชเสาวนีย์ให้พลเอกณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ จัดสร้าง
  เหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช รุ่น "สู้" เพื่อนำไปพระราชทาน ทหาร ตำรวจ ราษฏรอาสาสมัครรักษาหมู่บ้านใน 3 จังหวัด
  ชายแดนภาคใต้และบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลทูลเกล้าถวาย นำไปทรงช่วยใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทรงจุดเทียนชัยในพิธีมหาชัยมังคลาภิเษก โดยพระภาวนาจารย์ 108 รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 2,549 รูป ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2548 เวลา 17.19 น.
  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชประสงค์ให้จัดสร้างเหรียญสมเด็จ
  พระนเรศวรมหาราช เพื่อพระราชทานเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และอาสาสมัครที่ปฏิบัติภารกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โปรดเกล้าฯพระราชทานคำขวัญเป็นลายพระหัตถ์ของพระองค์ "สู้" ประทับที่หลังเหรียญและพระราช
  ทานพระนามาภิไธยย่อ สก. ประดิษฐานหลังเหรียญด้วย ส่วนหนึ่งจะเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงนำไปใช้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตามพระราชอัธยาศัย
  1. เหรียญทองคำ สร้างจำนวน 3,999 เหรียญ น้ำหนักประมาณ 1.5 บาท
  2. เหรียญเงิน สร้างจำนวน 9,999 เหรียญ
  3. เหรียญทองแดงบริสุทธิ์ สร้างจำนวน 999,999 เหรียญ
  พระราชพิพัฒน์โกศล เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กทม. เป็นประธานดำเนินการฝ่ายสงฆ์ พลเอกณพล บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ และผู้อำนวยการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชินีนาถประธานดำเนินงานฝ่ายฆราวาสและผู้รับพระราชเสาวนีย์
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวร
  มหาราช ทรงจุดเทียนชัย ในพิธีมหาชัยมังคลาภิเษก โดยพระภาวนาจารยื 108 รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จำนวน 2,549
  รูป ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง วันอาทิตย์ ที่ 11 กันยายน 2548 พสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่ว
  ประเทศไทยมีโอกาสที่ตอบแทนพระคุณแผ่นดิน พระราชทานความหมายของคำว่า "สู้" ดังนี้.-
  1. สู้เพื่อปกป้องรักษาประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นคนไทยเหมือนดังเช่น บรรพบุรุษไทยได้เสียสละชีวิต เลือดเนื้อเพื่อปกป้องรักษาแผ่นดินไทยให้เป็นมรดกตกทอดมาถึงลูกหลานไทย ตราบเท่าทุกวันนี้
  2. สู้เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยช่วยกันรักษากฏหมายของบ้านเมืองให้มีความศักดิ์สิทธิ์ ป้องกันมิให้ผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติมาทำร้ายคนบริสุทธิ์
  3. สู้เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความทุกข์ยาก เช่น การช่วยขจัดปัญหาความยากจน การว่างงานและความไม่เป็นธรรมในสังคม
  เอกลักษณ์ของเหรียญสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  1. ทรงพระราชทาน พระราชหัตถ์เลขา คำขวัญว่า "สู้" ประดิษฐานที่หลังเหรียญพร้อมด้วยพระนามาภิไธยย่อ สก.
  2. ทรงเจิมแผ่นโลหะ ทองคำ เงิน นาค
  3. พระเถราจารย์ ทั่วประเทศจารแผ่นยันต์มาเป็นฉนวนในการจัดสร้างเหรียญ
  4. ศักดิ์สิทธิ์และงดงาม
  5. ได้มีโอกาสตอบแทนพระคุณแผ่นดิน
  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจิมแผ่นทอง เงิน นาค

  อ่านเพิ่มเติม
  • อัพเดทล่าสุด25 พ.ย. 2563 15:52 น.
  • ลงขายเมื่อ07 พ.ค. 2562 21:57 น.
  • ตำแหน่งสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
  • หมายเลขประกาศ347220362
  สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป
  เป็นสมาชิกมาแล้ว6 ปี 8 เดือน 20 วัน
  เป็นสมาชิกผ่านช่องทาง

  กรุณาอย่าโอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
  หากต้องการโอนเงินหรือมัดจำล่วงหน้า

  ตรวจสอบบัญชีรายชื่อคนโกง ที่นี่!

  ของสะสมอื่นๆ อื่นๆ

  กดดู ของสะสมอื่นๆ ทั้งหมด
  ติดตามเรา
  เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น
  © 2564 บริษัท ดีเอฟ มาร์เก็ตเพลส จำกัด