ของสะสมอื่นๆของสะสม
🦋 เฮมิมอร์ไฟท์ และ ไพไรต์ บนผลึกคริสตัล  ( Hemimorphite Pyrite Crystal ) 
    รวมอยู่ในชิ้นเดียวกัน มีผลึกใส ทั้งด้านหน้าและหลัง

ขออภัยค่ะ 🦋 เฮมิมอร์ไฟท์ และ ไพไรต์ บนผลึกคริสตัล ( Hemimorphite Pyrite Crystal ) รวมอยู่ในชิ้นเดียวกัน มีผลึกใส ทั้งด้านหน้าและหลัง

หมดอายุหรือถูกปิดไปเนื่องจากสินค้าได้ถูกขายไปแล้ว