Kaidee logo
พระเหรียญ เหรียญพระชัยหลังช้าง หลัง ภ.ป.ร. ปี 2530 หลวงพ่อฤาษีลิงดำร่วมเสก รูปที่ 1
พระเหรียญ เหรียญพระชัยหลังช้าง หลัง ภ.ป.ร. ปี 2530 หลวงพ่อฤาษีลิงดำร่วมเสก รูปที่ 2
พระเหรียญ เหรียญพระชัยหลังช้าง หลัง ภ.ป.ร. ปี 2530 หลวงพ่อฤาษีลิงดำร่วมเสก รูปที่ 3
พระเหรียญ เหรียญพระชัยหลังช้าง หลัง ภ.ป.ร. ปี 2530 หลวงพ่อฤาษีลิงดำร่วมเสก รูปที่ 4
350ราคารวมมูลค่าของแถมแล้ว (ถ้ามี)

เหรียญพระชัยหลังช้าง หลัง ภ.ป.ร. ปี 2530 หลวงพ่อฤาษีลิงดำร่วมเสก

  ขาย|มือหนึ่ง
  รายละเอียดสินค้าเหรียญพระชัยหลังช้าง หลัง ภ.ป.ร. ปี 2530
  {{{ หลวงพ่อฤาษีลิงดำร่วมเสก }}}

  ปลุกเสกเสร็จ หลวงพ่อฤาษีฯ บอกว่า

  "รุ่นนี้เป็นรุ่นสงคราม พระทำเต็มที่เลย"

  [[[ เหรียญแท้เดิม ยังไม่ออกจากซอง ]]]

  *************************

  เหรียญพระชัยหลังช้าง หลัง ภปร. ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครบ ๕ รอบ

  พิธีพุทธาภิเษกใหญ่ ครั้งแรก วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๓๐ เวลา ๑๓ .๑๙ น.
  ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
  โดยมี

  ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธี

  สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ (วาสน์) ทรงเป็นประธานจุดเทียนชัย

  สมเด็จพระญาณสังวร (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร) เป็นประธานดับเทียนชัย

  มีพระภาวนาจารย์ จากจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ จำนวน ๕๙ รูป นั่งปรกอธิฐานจิต

  พระเจริญพระพุทธมนต์
  สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรนิเวศวิหาร ( กรุงเทพฯ )
  สมเด็จพระวันรัต วัดโสมนัสวิหาร ( กรุงเทพฯ )
  สมเด็จพระธีรญานมุนี วัดปทุมคงคา ( กรุงเทพฯ )
  พระวิสุทธาบดี วัดไตรมิตรวิทยาราม ( กรุงเทพฯ )
  พระพุทธพจนวราภรณ์ วัดราชบพิตรฯ ( กรุงเทพฯ )
  พระพุทธิวงศมุนี วัดเบญจมบพิตร ( กรุงเทพฯ )
  พระพรหมคุณาภรณ์ วัดสระเกศฯ ( กรุงเทพฯ )
  พระพรหมมุณี วัดนรนาถฯ ( กรุงเทพฯ )
  พระธรรมปิฎก วัดชนะสงคราม ( กรุงเทพฯ )
  พระธรรมดิลก วัดบวรนิเวศวิหาร ( กรุงเทพฯ )

  พระมหานาค ๔ รูปสวดพุทธาภิเษก
  พระครูพิทักษ์ธุรกิจ วัดบวรนิเวศวิหาร ( กรุงเทพฯ )
  พระมหาถาวร วัดบวรนิเวศวิหาร ( กรุงเทพฯ )
  พระมหาแสวง วัดบวรนิเวศวิหาร ( กรุงเทพฯ )
  พระอาจารย์เสน่ห์ วัดบวรนิเวศวิหาร ( กรุงเทพฯ )

  พระมหานาค ๔ รูป สวดภาณวาร สวดจตุเวสทิพยมนต์
  พระครูศรีชยาภรณ์ วัดสุทัศน์ฯ ( กรุงเทพฯ )
  พระครูศัพทสุนทร วัดสุทัศน์ฯ ( กรุงเทพฯ )
  พระมหานิพนธ์ ( เขมโก ) วัดสุทัศน์ฯ ( กรุงเทพฯ )
  พระมหาสุนทร ( ญานสุนทโร ) วัดสุทัศน์ฯ ( กรุงเทพฯ )
  พระนั่งภาวนาจารย์ สวดบริกรรม
  พระญานโพธิ ( เข็ม ) วัดสุทัศน์ฯ ( กรุงเทพฯ )
  พระครูอมรโฆษิต ( จันทร์) วัดสุทัศน์ฯ ( กรุงเทพฯ )
  พระครูสุนทรธรรมวัตร วัดสุทัศน์ฯ ( กรุงเทพฯ )
  พระโพธิญานเถระ วัดโพธินิมิตร ( กรุงเทพฯ )
  พระเทพศีลวิสุทธ์ วัดอรุณฯ ( กรุงเทพฯ )
  พระโสภณวราภรณ์ วัดอรุณฯ ( กรุงเทพฯ )
  พระญานสมโพธิ์ ( ขวัญ ) วัดอรุณฯ ( กรุงเทพฯ )
  พระอาจารย์เพิ่ม ( สุวโจ ) วัดจักรวรรดิ์ราชาวาส ( กรุงเทพฯ )
  หลวงปู่เมฆ วัดลำกระดาน ( กรุงเทพฯ )
  พระครูปริยัติคุณาธาร ( อัมพร ) วัดชนะสงคราม ( กรุงเทพฯ )
  พระปริยัติมุนี ( ชูศักดิ์ ) วัดหงส์รัตนาราม ( กรุงเทพฯ )
  พระสิริวัฒน์วิสุทธิ์ วัดราชผาติการาม ( กรุงเทพฯ )
  พระครูภาวนานุวัตร วัดปากน้ำ ( กรุงเทพฯ )
  พระวัชรธรรมาภรณ์ วัดตรีทศเทพฯ ( กรุงเทพฯ )
  พระครูสันติวรญาน ( สิม ) วัดถ้ำผาปล่อง ( เชียงใหม่ )
  พระครูพนมสมณกิจ ( บัว ) วัดหลักศิลา ( นครพนม )
  พระครูธรรมกิจโกศล ( นอง ) วัดทรายขาว ( ปัตตานี )
  พระครูปลัดสัมพิพัททตญาณาจารย์ วัดรัตนวราราม ( พะเยา )
  พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร วัดป่าอุดมสมพร
  พระครูกิตติวัฒนคุณ ( เพิ่ม ) วัดวชิราลงกรณ์ฯ ( นครราชสีมา )
  พระอุดมสังวรเถร ( อุตตะมะ ) วัดวังค์วิเวการาม ( กาญจนบุรี )
  พระครูญานวรกิจ ( กล้วย ) วัดหมูคุต ( จันทบุรี )
  หลวงพ่อฟู วัดบางสมัคร ( ฉะเชิงเทรา )
  หลวงพ่อเม็ด วัดบึงกระจับ ( ฉะเชิงเทรา )
  หลวงพ่อยงยุทธ วัดเขาไม้แดง ( ชลบุรี )
  หลวงปู่ม่น วัดเนินตามาก ( ชลบุรี )
  หลวงปู่ทองอินทร์ วัดหนองเกตุใหญ่ ( ชลบุรี )
  พระครูนนทวรคุณ ( เกิน ) วัดบางค้อ ( นนทบุรี )
  พระครูนนทนสมณวัตร ( เหรียญ ) วัดบางระหง ( นนทบุรี )
  พระเทพญานกวี วัดเขมาภิรตาราม ( นนทบุรี )
  พระราชโมลี วัดทินกรนิมิต ( นนทบุรี )
  พระครูนนทวัตรวิบูลย์ วัดบางอ้อยช้าง ( นนทบุรี )
  พระครูนนทสิทธิการ วัดไทรน้อย ( นนทบุรี )
  พระครูฐาปนกิจสุนทร ( เปิ่น ) วัดบางพระ ( นครปฐม )
  พระครูเกษมนวกิจ ( เต้า ) วัดเกาะวังไทร ( นครปฐม )
  พระครูปริมานุรักษ์ วัดไผ่ล้อม ( นครปฐม )
  พระครูเกษมธรรมนันท์ ( แช่ม ) วัดดอนยายหอม ( นครปฐม )
  พระครูสาธุกิจวิมล ( เล็ก ) วัดหนองดินแดง ( นครปฐม )
  หลวงพ่อไสว วัดปรีดาราม ( นครปฐม )
  พระครูวิเศษภัทรกิจ ( ทองใบ ) วัดสายไหม ( นครปฐม )
  พระครูสาธรพัฒนกิจ ( ลมูล ) วัดเสด็จ ( ปทุมธานี )
  พระวินัยโสภณ วัดจันทรกระพ้อ ( ปทุมธานี )
  พระอาจารย์ชื้น พุทธสาโร วัดญานเสน ( อยุธยา )
  พระอดุลธรรมเวที วัดบรมวงศ์ ( อยุธยา )
  พระครูสิริปุญญาทร วัดตูม ( อยุธยา )
  พระครูสังฆรักษ์ ( เฉลิม ) วัดพระญาติฯ ( อยุธยา )
  พระราชวรานุวัตร วัดนิเวศธรรมประวัติ ( อยุธยา )
  พระครูปลัดพรหม วัดขนอนเหนือ ( อยุธยา )
  พระครูอาทรธรรมนิเทศก์ ( ทองอยู่ ) วัดท่าเสา ( สมุทรสาคร )
  พระครูโกวิทสมุทรคุณ วัดจุฬมณี ( สมุทรสงคราม )
  พระครูสมุทรวิจารย์ ( คลี่ ) วัดประชาโฆษิตาราม( สมุทรสงคราม )
  พระครูสมุทรธรรมกิจ ( หยอด ) วัดแก้วเจริญ ( สมุทรสงคราม )
  พระครูภาวนาวิสุทธิ์ วัดอัมพวัน ( สิงห์บุรี )
  หลวงปู่เริ่ม วัดจุกกระเฌอ ( ชลบุรี )

  *************************

  พุทธาภิเษกใหญ่ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๓๐

  สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ วัดสามพระยา
  สมเด็จพระวันรัต วัดโสมนัสวิหาร
  สมเด็จพระธีรญาณมุนี วัดปทุมคงคา
  พระพรหมคุณาภรณ์ (เกี่ยว) วัดสระเกศ
  หลวงพ่อแพ แห่งวัดพิกุลทอง จังหวัดสิงห์บุรี

  พระมหาวีระ ถาวโร (หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ) วัดท่าซุง

  หลวงปู่ศรี วัดป่ากุง
  หลวงพ่อชื้น วัดญาณเสน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
  พระครูสันติวรญาณ (สิม) วัดถ้ำผาปล่อง
  พระอุดมสังวรเถร (อุตตมะ) วัดวังก์วิเวการาม จังหวัดกาญจนบุรี
  พระครูฐาปนกิจสุนทร (เปิ่น) วัดบางพระ จังหวัดนครปฐม
  หลวงปู่ม่น วัดเนินตาหมาก จังหวัดชลบุรี
  พระครูเกษมธรรมนันท์ (แช่ม) วัดดอนยายหอม
  พระครูปริมานุรักษ์ (พูล) วัดไผ่ล้อม จังหวัดนครปฐม

  *********************************************
  • อัพเดทล่าสุด11 ก.พ. 2563 22:01 น.
  • ลงขายเมื่อ27 พ.ย. 2562 22:09 น.
  • ตำแหน่งบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
  • หมายเลขประกาศ351959092
  รูปโปรไฟล์
  Nok
  เป็นสมาชิกมาแล้ว3 ปี 11 เดือน 5 วัน
  เป็นสมาชิกผ่านช่องทาง
  Verified by phoneNot verified by FacebookVerified by email
  โทรหาผู้ขาย

  กรุณาอย่าโอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
  หากต้องการโอนเงินหรือมัดจำล่วงหน้า

  ตรวจสอบบัญชีรายชื่อคนโกง ที่นี่!

  สินค้าอื่นๆ ที่น่าสนใจในหมวดหมู่ พระเหรียญ

  ดูสินค้าที่คล้ายกัน
  โทรหาผู้ขาย