menu-iconKaidee logo
chat
450ราคารวมมูลค่าของแถมแล้ว (ถ้ามี)

เครื่องวัดดิน 2 in 1 วัดค่าปุ๋ย NPK โดยรวม และ pH ดิน Soil pH Meter Fertility Tester ส่งฟรีทั่วประเทศ

  ขาย|มือหนึ่ง
  รายละเอียดสินค้า

  ดูเครื่องวัด pH และ ปุ๋ย NPK ในดินรุ่นอื่น ๆ ได้ที่ https://www.maidadtools.com

  !!! ส่งฟรีทั่วประเทศ !!!
  เครื่องวัดดิน 2in1 ราคาถูก ผลิตจากประเทศจีน สำหรับมือสมัครเล่นทั่วไป ใช้วัดค่า pH ของดิน และ วัดค่าปุ๋ย NPK โดยรวมของดิน
  pH and Fertility Soil Tester Meter มิเตอร์วัดดิน 2in1 วัดค่าความเป็นกรดด่างของดิน และวัดค่าความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยเบื้องต้น
  ► ช่วงการวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของดิน สเกล 1 – 9
  ► ช่วงการวัดค่าความสมบูรณ์ของดิน NPK สเกลมี 3 ช่วงได้แก่ น้อยไป (Too Little) – ปกติ (Ideal) – มากไป (Too Much)
  ► ความยาวก้านวัด Probe Length 8.5 เซนติเมตร
  ► ใช้งานได้ทั้งภายในร่ม และกลางแจ้ง
  ► ใช้งานง่าย แค่นำก้านวัดเสียบลงในดิน และอ่านค่าตามมิเตอร์
  ► ไม่ต้องใช้ถ่าน
  ► ขนาดของบรรจุภัณฑ์ 26 x 11 เซนติเมตร
  ► เหมาะกับเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ต้องการวัดค่าของดินเบื้องต้นที่เป็นรูปธรรม สามารถนำค่าวัดไปประยุกต์ต่อยอดเพื่อการปรับปรุงคุณภาพดิน และเลือกพืชที่เหมาะสมกับคุณภาพดินมาปลูกได้
  .
  ---------------------------------------------------------
  .
  ► การวัดความเป็นกรด-ด่าง pH ของดิน
  ค่า pH ของดินที่เหมาะสมในประเทศไทย คือ 6 – 7 (มากกว่า 7 ดินเป็นด่าง , น้อยกว่า 6 ดินเป็นกรด)
  1. ตักหน้าดิน ลึกประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร ออกไปก่อน
  2. จัดการคลุกดินเพื่อให้ดินร่วน ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร หากมีวัสดุอื่นๆที่เป็นของแข็ง อิฐ หิน รากไม้ ควรนำออกจากดินด้วย
  3. นำน้ำธรรมชาติ หรือน้ำฝน จากแหล่งเพาะปลูกบริเวณนั้น คลุกกับดินให้เข้ากัน (หากนำน้ำจากแหล่งอื่นมา จะทำให้การวัดคลาดเคลื่อน)
  4. นำเครื่องมือวัด ปรับโหมดไปที่วัดค่า pH
  5. ปักก้านวัด (Probe) ลงในดิน ลึก 2 ใน 3 ของความยาวก้านวัด
  6. ปักไว้นาน 1 - 2 นาที แล้วอ่านผล (ใช้สเกลด้านบนของมิเตอร์)
  7. เมื่อใช้งานเสร็จ ปรับปุ่มไปที่โหมด OFF
  8. ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด และใช้มือถูเอาเศษดินออกจากก้านวัด ไม่ควรใช้น้ำยาทำความสะอาด หรือวัสดุถูก้านวัด เพราะจะทำให้การวัดครั้งต่อไปคลาดเคลื่อนได้
  .
  ► ค่า pH ในดินไม่ได้มีผลโดยตรงกับการเจริญเติบโตของพืช แต่มีส่วนช่วยให้พืชสามารถดูดซับสารอาหารจากดินได้ดีขึ้นเท่านั้น ซึ่งถ้าหากพืชเจริญเติบโตในดินที่มีค่าความเป็นกรดต่ำเกินไป ใบก็จะเหลือง เนื่องจากไม่สามารถดูดธาตุเหล็กเข้าไปบำรุงต้นได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นดินที่จะเหมาะกับการปลูกพืช จึงต้องมีค่าความเป็นกรดอยู่พอสมควร เพื่อที่ความเป็นกรดจะได้แปลงธาตุอาหารให้พืชดูดกินได้สะดวก

  ► แต่ถึงอย่างนั้นค่า pH ก็มีผลเสียต่อพืชอยู่เช่นกัน โดยหากดินมีค่า pH ต่ำ ธาตุแมงกานีสในดินก็จะกลายเป็นพิษต่อพืช เป็นสาเหตุให้พืชมีใบเหลือง ใบแห้ง และตายได้ในที่สุด และถ้าหากค่า pH ในดินต่ำมากจนเกินไป ดินก็จะดูดซับสารอะลูมิเนียมแทนธาตุอาหารจำเป็น ต้นไม้จึงเติบโตช้า เพราะไม่ได้กินอาหารที่มีประโยชน์ แต่ถ้าดินมีค่า pH อยู่ในระดับที่เหมาะสม ก็จะช่วยให้สารอาหาร และสิ่งมีชีวิตในดินเจริญเติบโตได้ดี อีกทั้งยังช่วยแปลงธาตุไนโตรเจนให้พืชสามารถดูดซับได้ ส่งผลให้พืชงอกงามสุขภาพดีอีกด้วย
  ► พืชแต่ละชนิด เหมาะกับการปลูกในดินที่มีค่าความเป็นกรด-ด่าง pH ต่างกัน (ควรศึกษาเพิ่มเติมสำหรับคุณสมบัติของดินที่เหมาะสมกับพืชที่ตนเองปลูก)
  .
  ---------------------------------------------------------
  .
  การวัดค่าความอุดมสมบูรณ์ของดิน Fertility
  1. ตักหน้าดิน ลึกประมาณ 3 - 5 เซนติเมตร ออกไปก่อน
  2. จัดการคลุกดินเพื่อให้ดินร่วน ลึกประมาณ 10 เซนติเมตร หากมีวัสดุอื่นๆที่เป็นของแข็ง อิฐ หิน รากไม้ ควรนำออกจากดินด้วย
  3. นำน้ำธรรมชาติ หรือน้ำฝน จากแหล่งเพาะปลูกบริเวณนั้น คลุกกับดินให้เข้ากัน (หากนำน้ำจากแหล่งอื่นมา จะทำให้การวัดคลาดเคลื่อน)
  4. นำเครื่องมือวัด ปรับโหมดไปที่วัดค่า Fertility
  5. ปักก้านวัด (Probe) ลงในดิน ลึก 2 ใน 3 ของความยาวก้านวัด
  6. ปักไว้นาน 1 - 2 นาที แล้วอ่านผล (ใช้สเกลด้านล่างของมิเตอร์)
  7. เมื่อใช้งานเสร็จ ปรับปุ่มไปที่โหมด OFF
  8. ให้ล้างด้วยน้ำสะอาด และใช้มือถูเอาเศษดินออกจากก้านวัด ไม่ควรใช้น้ำยาทำความสะอาด หรือวัสดุถูก้านวัด เพราะจะทำให้การวัดครั้งต่อไปคลาดเคลื่อนได้

  ผลจากการวัดค่าความอุดมสมบูรณ์ของดิน Fertility
  ► หากเข็มชี้ไปที่ Too Little (ด้านซ้ายของ Ideal) หมายถึง ดินมีปริมาณสารอาหารไม่เพียงพอ หรือปริมาณจุลินทรีย์ในการย่อยธาตุอาหารในดินต่ำ
  ค่าสารอาหารในดินโดยเฉลี่ย จะเป็นดังนี้
  ค่าไนโตรเจน (N) น้อยกว่า 50 ppm
  ค่าฟอสฟอรัส (P) น้อยกว่า 4 ppm
  ค่าโพแทสเซียม (K) น้อยกว่า 50 ppm
  .
  ► หากเข็มชี้ไปที่ Ideal (ตรงกลางมิเตอร์) หมายถึง ดินมีปริมาณสารอาหารเพียงพอ เหมาะสม
  ค่าสารอาหารในดินโดยเฉลี่ย จะเป็นดังนี้
  ค่าไนโตรเจน (N) 50 - 200 ppm
  ค่าฟอสฟอรัส (P) 4 - 14 ppm
  ค่าโพแทสเซียม (K) 50 - 200 ppm
  .
  ► หากเข็มชี้ไปที่ Too Much (ด้านขวาของ Ideal) หมายถึง ดินมีปริมาณสารอาหารมากเกินไป หรืออาจมีปัญหาดินเค็ม จะทำให้ราก หรือใบ ไหม้ได้ ต้องแก้ปัญหาโดยการรดน้ำเพิ่ม เพื่อชะล้าง และละลายปุ๋ยส่วนเกินออกไป
  ค่าสารอาหารในดินโดยเฉลี่ย จะเป็นดังนี้
  ค่าไนโตรเจน (N) มากกว่า 200 ppm
  ค่าฟอสฟอรัส (P) มากกว่า 14 ppm
  ค่าโพแทสเซียม (K) มากกว่า 200 ppm

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.maidadtools.com
  E-mail : [email protected]
  โทร : 0-2726-6787, 08-9450-7795, 08-3714-0585
  กดเพื่อดู Line: xxxxx
  https://www.facebook.com/maidadmarket/shop

  อ่านเพิ่มเติม
  • อัพเดทล่าสุด15 ม.ค. 2564 21:07 น.
  • ลงขายเมื่อ26 ม.ค. 2563 09:22 น.
  • ตำแหน่งประเวศ กรุงเทพมหานคร
  • หมายเลขประกาศ353108091
  เป็นสมาชิกมาแล้ว9 ปี 3 เดือน 19 วัน
  เป็นสมาชิกผ่านช่องทาง

  กรุณาอย่าโอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
  หากต้องการโอนเงินหรือมัดจำล่วงหน้า

  ตรวจสอบบัญชีรายชื่อคนโกง ที่นี่!

  อุปกรณ์ทำสวน อื่นๆ

  อุปกรณ์ทำสวน มิเตอร์วัดดิน 2in1 วัดค่าความเป็นกรดด่างของดิน และ วัดค่าความอุดมสมบูรณ์ NPK ของดินโดยเบื้องต้น pH and Fertility Soil Tester Meter
  มิเตอร์วัดดิน 2in1 วัดค่าความเป็นกรดด่างของดิน และ วัดค่าความอุดมสมบูรณ์ NPK ของดินโดยเบื้องต้น pH and Fertility Soil Tester Meterจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  THB 600
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัดดิน 3in1 ระบบดิจิตอล ใช้วัดปุ๋ย NPK โดยรวมในดิน วัด pH ดิน อุณหภูมิดิน รุ่น Rapitest 1835
  เครื่องวัดดิน 3in1 ระบบดิจิตอล ใช้วัดปุ๋ย NPK โดยรวมในดิน วัด pH ดิน อุณหภูมิดิน รุ่น Rapitest 1835ประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 1,790
  อุปกรณ์ทำสวน ชุดวัดปุ๋ย NPK ในดิน และค่ากรดด่างดิน รุ่น Rapitest 1601
  ชุดวัดปุ๋ย NPK ในดิน และค่ากรดด่างดิน รุ่น Rapitest 1601ประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 1,090
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัดดิน วัด pH ดิน, วัดความชื้นในดิน ยี่ห้อ Takemura รุ่น DM-15
  เครื่องวัดดิน วัด pH ดิน, วัดความชื้นในดิน ยี่ห้อ Takemura รุ่น DM-15ประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 2,350
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัดดิน วัด pH ดิน ยี่ห้อ Takemura รุ่น DM-13 ผลิตจากญี่ปุ่นแท้ ทนทาน ใช้ง่าย
  เครื่องวัดดิน วัด pH ดิน ยี่ห้อ Takemura รุ่น DM-13 ผลิตจากญี่ปุ่นแท้ ทนทาน ใช้ง่ายประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 2,190
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัด กรด ด่าง ความชื้น ในดิน แบบ 2in1 รุ่น 1817
  เครื่องวัด กรด ด่าง ความชื้น ในดิน แบบ 2in1 รุ่น 1817ประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 950
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัดดิน 4in1 ใช้วัด N P K โดยรวมในดิน กรดด่างดิน ความชื้นดิน และความเข้มแสง รุ่น Rapitest 1880
  เครื่องวัดดิน 4in1 ใช้วัด N P K โดยรวมในดิน กรดด่างดิน ความชื้นดิน และความเข้มแสง รุ่น Rapitest 1880ประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 1,890
  อุปกรณ์ทำสวน น้ำยาตรวจวัดกรดด่าง และปรืมาณ NPK ในดิน ยี่ห้อ Luster Leaf 1662
  น้ำยาตรวจวัดกรดด่าง และปรืมาณ NPK ในดิน ยี่ห้อ Luster Leaf 1662ประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 1,190
  อุปกรณ์ทำสวน ชุดเครื่องวัด PH02 กรดด่าง และ เครื่องวัด EC วัดค่าปุ๋ยAB อุปกรณ์วัดค่าน้ำปลูกผักไฮโดรโปนิกส์
  ชุดเครื่องวัด PH02 กรดด่าง และ เครื่องวัด EC วัดค่าปุ๋ยAB อุปกรณ์วัดค่าน้ำปลูกผักไฮโดรโปนิกส์บางบัวทอง นนทบุรี
  THB 550
  อุปกรณ์ทำสวน มิเตอร์วัดดิน 3 in 1 วัดค่าความเป็นกรดด่างของดิน วัดความชื้น และวัดความสว่างของแหล่งปลูก
  มิเตอร์วัดดิน 3 in 1 วัดค่าความเป็นกรดด่างของดิน วัดความชื้น และวัดความสว่างของแหล่งปลูกจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  THB 400
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัดกรดด่างดิน และความชื้น รุ่นขาวัดยาวพิเศษ 29.5 ซม.
  เครื่องวัดกรดด่างดิน และความชื้น รุ่นขาวัดยาวพิเศษ 29.5 ซม.ประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 2,290
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัดกรดด่าง (pH) ในดิน ระบบ Digital ยี่ห้อ Luster Leaf รุ่น 1847 มีข้อมูลค่า pH ที่เหมาะสมกับพืช
  เครื่องวัดกรดด่าง (pH) ในดิน ระบบ Digital ยี่ห้อ Luster Leaf รุ่น 1847 มีข้อมูลค่า pH ที่เหมาะสมกับพืชประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 1,650
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัดกรดด่างดิน ยี่ห้อ Takemura ผลิตในญี่ปุ่น รับประกันคุณภาพ รุ่น DM-13
  PREMIUM
  เครื่องวัดกรดด่างดิน ยี่ห้อ Takemura ผลิตในญี่ปุ่น รับประกันคุณภาพ รุ่น DM-13ประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 2,190
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัดปุ๋ยโดยรวมในดิน ความชื้น ค่า pH ในดิน และค่าแสง รุ่น Rapitest 1818
  เครื่องวัดปุ๋ยโดยรวมในดิน ความชื้น ค่า pH ในดิน และค่าแสง รุ่น Rapitest 1818ประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 1,190
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัด pH ดิน วัดความชื้นดินเป็นเปอร์เซ็นต์ ยี่ห้อ Takemura ผลิตในญี่ปุ่น รุ่น DM-5
  เครื่องวัด pH ดิน วัดความชื้นดินเป็นเปอร์เซ็นต์ ยี่ห้อ Takemura ผลิตในญี่ปุ่น รุ่น DM-5ประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 3,500
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัดดิน 3in1 ค่าพีเอช ความชื้นดิน ส่งฟรี
  เครื่องวัดดิน 3in1 ค่าพีเอช ความชื้นดิน ส่งฟรีพญาไท กรุงเทพมหานคร
  THB 290
  อุปกรณ์ทำสวน กากน้ำตาล ,โมลาส molas ขนาด 2กก 20กก 25กก และ EM หัวเชื้อEM
  กากน้ำตาล ,โมลาส molas ขนาด 2กก 20กก 25กก และ EM หัวเชื้อEMเกาะจันทร์ ชลบุรี
  THB 10
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัดกรดด่าง ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เปลี่ยนหัววัดได้ HI98107
  เครื่องวัดกรดด่าง ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ เปลี่ยนหัววัดได้ HI98107ประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 2,600
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัดค่าไฟฟ้าในปุ๋ย EC meter 280 บาท
  เครื่องวัดค่าไฟฟ้าในปุ๋ย EC meter 280 บาท เทิง เชียงราย
  THB 280
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัด pH ใช้ปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ ผักไร้ดิน รุ่น AZ-81
  เครื่องวัด pH ใช้ปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ ผักไร้ดิน รุ่น AZ-81ประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 1,690
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัดกรดด่าง ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ทรงคทา ใช้ง่าย สอบเทียบง่าย รุ่น PHS3385
  เครื่องวัดกรดด่าง ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ทรงคทา ใช้ง่าย สอบเทียบง่าย รุ่น PHS3385ประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 1,790
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัดดิน วัด pH ดิน ความชื้นในดิน รุ่น ZD-05
  เครื่องวัดดิน วัด pH ดิน ความชื้นในดิน รุ่น ZD-05ประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 1,650
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัดค่ากรด-ด่างในน้ำ(ph meter)
  เครื่องวัดค่ากรด-ด่างในน้ำ(ph meter) เทิง เชียงราย
  THB 280
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัดกรดด่าง ปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ รุ่น AZ-85 ฟรีน้ำยาสอบเทียบ 4 7 10, น้ำยารักษาหัว 15 ml. รวมราคา 450.-
  เครื่องวัดกรดด่าง ปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ รุ่น AZ-85 ฟรีน้ำยาสอบเทียบ 4 7 10, น้ำยารักษาหัว 15 ml. รวมราคา 450.-ประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 1,800
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัดกรดด่าง ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (พีเอช) รุ่น PH-001 ฟรี Buffer 4 6.86 10 สอบเทียบอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้ไขควงแบบรุ่นเก่า
  เครื่องวัดกรดด่าง ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ (พีเอช) รุ่น PH-001 ฟรี Buffer 4 6.86 10 สอบเทียบอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้ไขควงแบบรุ่นเก่าประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 580
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัดกรด-ด่าง (pH) เปลี่ยนหัววัดได้ Auto Calibrate รุ่น AZ-89 แถมน้ำยาสอบเทียบ 4 7 10, น้ำยารักษาหัวอ่าน 15 ml.
  เครื่องวัดกรด-ด่าง (pH) เปลี่ยนหัววัดได้ Auto Calibrate รุ่น AZ-89 แถมน้ำยาสอบเทียบ 4 7 10, น้ำยารักษาหัวอ่าน 15 ml.ประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 2,490
  อุปกรณ์ทำสวน ผงคาริเบท PH BUFFER POWDER SOLUTION สำหรับเครื่องวัดกรด ด่าง ph
  ผงคาริเบท PH BUFFER POWDER SOLUTION สำหรับเครื่องวัดกรด ด่าง phเทิง เชียงราย
  THB 40
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัดคุณภาพน้ำ
  เครื่องวัดคุณภาพน้ำคูเมือง บุรีรัมย์
  THB 1,890
  อุปกรณ์ทำสวน EM หัวเชื้อEM อีเอ็ม หัวเชื้ออีเอ็ม จุลินทรีย์ จุลินทรีย์EM หัวเชื้อ น้ำหมักชีวภาพ ส่งทั่วประเทศ ลิตรละ70บาท
  EM หัวเชื้อEM อีเอ็ม หัวเชื้ออีเอ็ม จุลินทรีย์ จุลินทรีย์EM หัวเชื้อ น้ำหมักชีวภาพ ส่งทั่วประเทศ ลิตรละ70บาทเกาะจันทร์ ชลบุรี
  THB 70
  อุปกรณ์ทำสวน โซดาแอช Soda Ash Light ด่างปรับสภาพน้ำ 50 kg
  โซดาแอช Soda Ash Light ด่างปรับสภาพน้ำ 50 kgเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
  THB 896
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัด EC (ปุ๋ย A+B) สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผักไร้ดิน ฟรี น้ำยาสอบเทียบ 1.41mS + กระดาษลิตมัส
  เครื่องวัด EC (ปุ๋ย A+B) สำหรับปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผักไร้ดิน ฟรี น้ำยาสอบเทียบ 1.41mS + กระดาษลิตมัสประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 1,190
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัดค่ากรดด่าง อุณหภูมิ ใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ รุ่น HM-80
  เครื่องวัดค่ากรดด่าง อุณหภูมิ ใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ รุ่น HM-80ประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 2,000
  อุปกรณ์ทำสวน ปากกาวัดค่า PH ความเป็นกรด-ด่างในน้ำ
  ปากกาวัดค่า PH ความเป็นกรด-ด่างในน้ำสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
  THB 1,000
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัด pH ใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผักไร้ดินเปลี่ยนหัวอ่านได้ สอบเทียบอัตโนมัติ
  เครื่องวัด pH ใช้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ผักไร้ดินเปลี่ยนหัวอ่านได้ สอบเทียบอัตโนมัติประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 1,890
  อุปกรณ์ทำสวน ขุยมะพร้าว อัดก้อน 5 kg
  ขุยมะพร้าว อัดก้อน 5 kgเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
  THB 150
  อุปกรณ์ทำสวน ปูนมาร์ล ปูนแก้ดินเปรี้ยว ปรับสภาพดิน ขนาด 2.5 Kg
  ปูนมาร์ล ปูนแก้ดินเปรี้ยว ปรับสภาพดิน ขนาด 2.5 Kgหนองม่วง ลพบุรี
  THB 20
  อุปกรณ์ทำสวน พลาสติกคลุดิน 1.2ม. x400หลา (360ม.) (ส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง)
  พลาสติกคลุดิน 1.2ม. x400หลา (360ม.) (ส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง)เขาพนม กระบี่
  THB 1,600
  อุปกรณ์ทำสวน ปูนมาร์ล ปูนแก้ดินเปรี้ยว ขนาด 2.5 Kg
  ปูนมาร์ล ปูนแก้ดินเปรี้ยว ขนาด 2.5 Kgหนองม่วง ลพบุรี
  THB 10
  อุปกรณ์ทำสวน ผ้าพลาสติกคลุมดิน 1.2 ม. x400หลา (360 ม.) (ส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง)
  ผ้าพลาสติกคลุมดิน 1.2 ม. x400หลา (360 ม.) (ส่งฟรีเก็บเงินปลายทาง)ท่าใหม่ จันทบุรี
  THB 1,600
  อุปกรณ์ทำสวน ลิควิด ไอออน 1ลิตร
  ลิควิด ไอออน 1ลิตร มีนบุรี กรุงเทพมหานคร
  THB 880
  อุปกรณ์ทำสวน กระถางปลูกต้นไม้ ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ ปลูกผักสลัด ผักสวนครัว แบบไม่ใช้ดิน 6 - 60 หลุม ครบชุด พร้อมปลูก
  ชุดปลูกผักไฮโดรโปนิคส์ ปลูกผักสลัด ผักสวนครัว แบบไม่ใช้ดิน 6 - 60 หลุม ครบชุด พร้อมปลูกบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
  THB 2,890
  อุปกรณ์ทำสวน พลาสติกคลุมดิน พลาสติกคลุมแปลง พลาสติกดำ เงิน 1ม.x400หลา(360ม.) รุ่นไม่เจาะรู
  พลาสติกคลุมดิน พลาสติกคลุมแปลง พลาสติกดำ เงิน 1ม.x400หลา(360ม.) รุ่นไม่เจาะรูจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  THB 1,350
  อุปกรณ์ทำสวน พลาสติกคลุมดิน พลาสติกคลุมแปลง พลาสติกดำ เงิน 0.80x10ม. รุ่นไม่เจาะรู
  พลาสติกคลุมดิน พลาสติกคลุมแปลง พลาสติกดำ เงิน 0.80x10ม. รุ่นไม่เจาะรูจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  THB 349
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัดดิน วัดกรดด่างดิน ความชื้น อุณหภูมิ แสง ระบบดิจิตอล 4in1 ใช้กับไม้กระถางที่ปลูกเล่นตามบ้านทั่วไป
  เครื่องวัดดิน วัดกรดด่างดิน ความชื้น อุณหภูมิ แสง ระบบดิจิตอล 4in1 ใช้กับไม้กระถางที่ปลูกเล่นตามบ้านทั่วไปประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 800
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัดค่าน้ำ ค่าปุ๋ย ค่าอุณหภูมิ
  เครื่องวัดค่าน้ำ ค่าปุ๋ย ค่าอุณหภูมิเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  THB 280
  อุปกรณ์ทำสวน EC เครื่องวัดค่าปุ๋ย
  EC เครื่องวัดค่าปุ๋ยเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
  THB 280
  อุปกรณ์ทำสวน เครื่องวัดปุ๋ย AB ปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ ผักไร้ดิน HM AP-2 ฟรี น้ำยาสอบเทียบ Hanna 1413uS 30 มล. ราคา 250.-
  เครื่องวัดปุ๋ย AB ปลูกผักไฮโดรโพนิคส์ ผักไร้ดิน HM AP-2 ฟรี น้ำยาสอบเทียบ Hanna 1413uS 30 มล. ราคา 250.-ประเวศ กรุงเทพมหานคร
  THB 1,790
  อุปกรณ์ทำสวน กระถางสังกะสี
  กระถางสังกะสีไทรน้อย นนทบุรี
  THB 150
  กดดู อุปกรณ์ทำสวน ทั้งหมด