menu-iconKaidee logo
chat
30,000ราคารวมมูลค่าของแถมแล้ว (ถ้ามี)

125.ตราครุฑโดยได้รับพระบรมราชานุญาต

  ขาย|มือสอง
  รายละเอียดสินค้า

  125.ตราครุฑโดยได้รับพระบรมราชานุญาต

  เนื้อไฟเบอร์ ปีกกว้าง 120 ซม

  ครุฑ พญานกแห่งป่าหิมพานต์ ปรากฏเรื่องราวอยู่ในวรรณกรรมเก่าแก่ของชาติในเอเซีย มีรูปกายครึ่งนก ครึ่งมนุษย์ ร่างกายแขนขาเป็นคน แต่มีปีก เล็บ หัว และจงอยปากเป็นอินทรี มีอานุภาพ มีพละกำลังมหาศาล

  อีกทั้งยังมีปัญญาเฉียบแหลม เฉลียวฉลาด แต่อ่อนน้อมถ่อมตน มีสัมมาคารวะ

  ครุฑเป็นพาหนะของพระนารายณ์ และได้รับพรให้เป็นอมตะ ไม่มีอาวุธใดทำลายล้างได้ แม้แต่สายฟ้าของพระอินทร์ ยังทำให้ขนครุฑหลุดล่วงไปเพียงเส้นเดียวเท่านั้น

  ครุฑปรากฏอยู่ในศิลปะโบราณของย่านสุวรรณภูมิมาตั้งแต่สมัยทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12 ถึง 17 ศิลปะ แบบลพบุรี พุทธศตวรรษที่ 16 ถึง 18 ศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 18 ถึง 20 และจากยุคอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ก็มีครุฑปรากฏอยู่ตามโบราณสถานมากมาย

  การปกครองของไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้แปรเปลี่ยนฐานะพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพ ตามคติความ เชื่อที่ว่า กษัตริย์เป็นพระนารายณ์อวตารลงมา และเมื่อครุฑเป็นราชพาหนะของพระนารายณ์ ครุฑจึงเข้ามาเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา โดยใช้เป็นตราแผ่นดินหรือพระราชลัญจกรประจำแผ่นดิน ประจำราชวงศ์ และประจำรัชกาล

  นอกจากนี้ยังนำครุฑมาประดับบนธงมหาราช เรือพระที่นั่ง รถพระที่นั่ง และเครื่องบินพระที่นั่ง ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ปรากฏในหนังสือราชการ บนธนบัตรและเหรียญต่างๆ ตลอดจนอาคารสถานทีราชการ

  แต่กระนั้น ครุฑมิได้เกี่ยวกับราชการเท่านั้น ยังมีปรากฏอยู่ในภาคธุรกิจของเอกชนด้วย โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นเครื่องหมายตราตั้ง เพื่อเป็นเกียรติยศแก่บริษัท ห้างร้าน หรือสถานที่ประกอบธุรกิจที่มีคุณลักษณะเหมาะสม

  การพระราชทานตราตั้งนี้ ปรากฏเป็นหลักฐานมาตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ตามความในพระราชบัญญัติใช้ตราแผ่นดิน ลงวันที่ 20 เมษายน ร.ศ.108 (พ.ศ.2432) ว่า

  “...แลมีชนอีกจำพวกหนึ่ง ซึ่งตั้งการเปนช่างฝีมือต่างๆ เมื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งเป็นช่างหลวงแล้ว ก็ได้รับพระบรมราชานุญาตใช้พระราชลัญจกรสำหรับแผ่นดินแลประจำรัชกาลให้เป็นเกียรติยศ มีช่างทองและช่างถ่ายรูป เป็นต้น ตราแผ่นดินซึ่งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นายช่างได้ใช้นี้ ก็เพื่อเป็นเกียรติยศอย่างเดียว หาได้ให้ใช้เปนดวงตราหมายยี่ฮ่อการค้าขายสำหรับห้างและร้านนั้นไม่...”

  และเนื่องจากตราแผ่นดินในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นตราอาร์ม เครื่องหมายตราตั้งที่พระราชทานจึงเป็นตราอาร์ม มีข้อความประกอบว่า “โดยได้รับพระบรมราชานุญาต”

  ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนตราแผ่นดินเป็นตราพระครุฑพ่าห์ เครื่องหมายตราตั้งจึงได้เปลี่ยนจากตราแผ่นดินเป็นตราครุฑพ่าห์ ตามประกาศของกระทรวงวัง ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2473 เรื่องตราตั้งห้าง ดังนี้

  “ข้อ 2 เครื่องหมายตราตั้งนั้น เป็นรูปครุฑหน้าอัดทรงเทริด ตามแบบตัวอย่างของกระทรวงวัง และมีคำว่า “โดยได้รับพระบรมราชานุญาต” อยู่ที่เบื้องล่างแห่งดวงตรานั้นด้วย ถ้าเป็นห้างร้านบริษัทในต่างประเทศ จะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า By Appointment to His Majesty the king of Siam แทนก็ได้”

  การพระราชทานตราตั้ง แต่เดิมถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่จะพระราชทานได้ตามพระราชอัธยาศัย ผู้ที่ได้รับพระราชทานตราตั้งนอกจากช่างหลวงแล้ว มักจะเป็นผู้ประกอบกิจการค้ากับราชสำนัก และเป็นประโยชน์ต่อราชการแผ่นดิน ในรัชสมัยต่อๆมาการขอพระราชทานตราตั้งได้ขยายขอบเขตออกไปกว้างขวางยิ่งขึ้น จึงได้มีกำหนดคุณสมบัติของบริษัทห้างร้านที่จะได้รับพระราชตราตั้ง ตามประกาศกระทรวงวัง ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2473 เรื่องตราตั้งห้าง และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการพระราชทานตราตั้งห้าง ลงวันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2482 ไว้ว่า จะต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือได้จดทะเบียนแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย ได้ทำการติดต่อกับกรมกองต่างๆในพระราชสำนักมาก่อน มีฐานะการเงินดี เป็นที่เชื่อถือของมหาชนมานานพอสมควร ประกอบการค้าโดยสุจริต ตั้งอยู่ในศีลธรรม และไม่เคยมีความผิดฐานทุจริตเป็นปฏิปักษ์ต่อความรู้สึกของมหาชน

  ปัจจุบัน มีการออกพระราชบัญญัติเครื่องหมายครุฑพ่าห์ พ.ศ.2534 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2535 กำหนดคุณสมบัติของบุคคลหรือห้างร้าน บริษัท ที่ขอพระราชทานตราตั้ง ดังนี้

  1. มีฐานะการเงินดีและไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
  2. ประกอบกิจการโดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
  3. คุณสมบัติอื่นใดที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา 8

  Cr.https://mgronline.com/onlinesection/detail/962 กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx166

  อ่านเพิ่มเติม
  • อัพเดทล่าสุด05 ก.พ. 2564 07:04 น.
  • ลงขายเมื่อ28 ก.ค. 2563 00:57 น.
  • ตำแหน่งป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
  • หมายเลขประกาศ357435858
  เป็นสมาชิกมาแล้ว7 ปี 6 เดือน 4 วัน
  เป็นสมาชิกผ่านช่องทาง

  กรุณาอย่าโอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
  หากต้องการโอนเงินหรือมัดจำล่วงหน้า

  ตรวจสอบบัญชีรายชื่อคนโกง ที่นี่!

  ของเก่า ของโบราณ อื่นๆ

  ของเก่า ของโบราณ 80.ภาพพิมพ์เก่าพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่9 และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9
  80.ภาพพิมพ์เก่าพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่9 และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9
  ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
  ฿15,000
  ของเก่า ของโบราณ 79.ภาพพิมพ์เก่าพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่9 และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9
  79.ภาพพิมพ์เก่าพระบรมสาทิสลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่9 และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9
  ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
  ฿20,000
  ของเก่า ของโบราณ (No-605) เหรียญเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี หลัง ร.7 โดยพระบรมราชานุญาต
  (No-605) เหรียญเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี หลัง ร.7 โดยพระบรมราชานุญาต
  เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
  ฿350
  ของเก่า ของโบราณ อื่นๆ ถังไม้ตวงข้าวโบราณ
  ถังไม้ตวงข้าวโบราณ
  เมืองชลบุรี ชลบุรี
  ฿3,500
  ของเก่า ของโบราณ พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ห้าทรงม้า รศ.129 (พ.ศ.2453)
  พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ห้าทรงม้า รศ.129 (พ.ศ.2453)
  ปากเกร็ด นนทบุรี
  ฿12,000
  ของเก่า ของโบราณ อื่นๆ ของเก่าสะสม
  ของเก่าสะสม
  บางรัก กรุงเทพมหานคร
  ฿750
  กดดู ของเก่า ของโบราณ ทั้งหมด