Kaidee logo
2,000ราคารวมมูลค่าของแถมแล้ว (ถ้ามี)

พระสมเด็จวัดเกศไชโย 6 ชั้น อนุสรณ์ 200 ปีสมเด็จพุฒาจารย์โต ปี 2531

  ขาย|มือสอง
  รายละเอียดสินค้า

  พระสมเด็จเกศไชโย รุ่นประวัติศาสตร์ ปี 2531
  ท่านเจ้าอาวาสวัดไชโย เมื่อครั้งปี พ.ศ.2470 มีความประสงค์จะลงรักปิดทองใหม่ให้กับ องค์หลวงพ่อพระมหาพุทธพิมพ์ (หลวงพ่อโต) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ภายในวิหารวัดไชโย สร้างโดย สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ท่านจึงเตรียมทำการลอกทองเก่าออกจากองค์พระ และได้บอกบุญกับพุทธศาสนิกชน เพื่อหาปัจจัยมาปิดทองใหม่ให้กับองค์หลวงพ่อพระมหาพุทธพิมพ์ แต่ยังไม่ทันได้ดำเนินการ ท่านได้มรณภาพลงเสียก่อน การดำเนินการปิดทองใหม่จึงได้หยุดชะงักลง ไม่มีผู้ใดดำเนินการต่อ

  จนกระทั่ง พ.ศ.2531 พระครูพุทธพิมพานุรักษ์ (เฉลิม จันทวัณโณ) เจ้าอาวาส ได้ริเริ่มที่จะดำเนินการปิดทององค์หลวงพ่อมหาพุทธพิมพ์ต่ออีกครั้งให้แล้วเสร็จ ซึ่งก็ได้เกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์ขึ้น คือ หลวงพ่อมหาพุทธพิมพ์ได้มาปรากฏในฝันของ ดร.เถลิง เหล่าจินดา โดยมาบอกกล่าวอนุญาตให้ดำเนินการลงรักปิดทองใหม่ได้ ขณะเดียวกัน ท่านเจ้าอาวาสก็ได้เกิดนิมิตว่า สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี ผู้สร้างองค์หลวงพ่อมหาพุทธพิมพ์ มาให้คำแนะนำกับท่านว่าให้นำผงและทองเก่าที่กะเทาะลอกออกมาจากองค์หลวงพ่อมหาพุทธพิมพ์นั้น มาสร้างเป็นพระสมเด็จ ให้ประชาชนนำไปบูชา โดยผงที่ลอกออกมาก็สร้างเป็น พระสมเด็จเกศไชโย รุ่นประวัติศาสตร์ 31 ส่วนทองคำที่ลอกออกมา ก็นำไปเป็นส่วนผสมสร้างพระทองคำ

  ท่านเจ้าอาวาส และ ดร.เถลิง เหล่าจินดา จึงดำเนินการทำพิธีลงรักปิดทองใหม่ให้กับองค์หลวงพ่อมหาพุทธพิมพ์ และได้นำผงที่ลอกออกมาสร้างเป็น พระสมเด็จเกศไชโย รุ่นประวัติศาสตร์ 31 พร้อมกับทั้งเป็นการระลึกถึงวาระครบรอบ 200 ปี ชาตะของพระสมเด็จพระพุทธาจารย์โต พรหมรังสี ด้วย

  ในการสร้าง พระสมเด็จ รุ่นประวัติศาสตร์31 นี้ ยังได้ใช้พระประสกที่ร่วงหล่นลงมาจากองค์พระมหาพุทธพิมพ์ มารวมเป็นมวลสารด้วย โดยในครั้งแรกมีพระประสกร่วงหล่นมาเพียง 1 อัน แต่นายช่างที่มาช่วยสร้าง พระสมเด็จรุ่นประวัติศาสตร์31 และเจ้าอาวาส ได้คิดว่าถ้าหากมีพระประสกมาเป็นมวลสารเพิ่มขึ้นอีก ก็จะช่วยเพิ่มพุทธานุภาพให้กับ พระสมเด็จรุ่นประวัติศาสตร์31 ให้มากยิ่งขึ้น และสิ่งมหัศจรรย์ก็ได้เกิดขึ้นอีก เมื่อท่านเจ้าอาวาสได้อธิษฐานจิตขอให้หลวงพ่อพระมหาพุทธพิมพ์ ประทานพระประสกเพิ่มขึ้นอีก และเมื่อมีการสำรวจองค์หลวงพ่ออีกครั้งก่อนดำเนินการปิดทองใหม่ ปรากฏว่ามีพระประสกชำรุดร่วงหล่นจากองค์หลวงพ่อเพิ่มอีก 47 อัน จึงเป็นอันว่าได้มีพระประสกจากองค์หลวงพ่อมหาพุทธพิมพ์มาเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ให้กับ พระสมเด็จเกศไชโยรุ่นประวัติศาสตร์31 เป็นจำนวนมาก และทางวัดได้จัดให้มีพิธีมหาพุทธาภิเษก ในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2531 โดยมีพระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศจำนวนมากถึง 108 รูป มาร่วมพิธี และสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เสด็จมาเป็นองค์ประธานจุดเทียนชัย

  พิมพ์ทรงของ พระสมเด็จเกศไชโยรุ่นประวัติศาสตร์31 แบ่งออกได้ 7 พิมพ์ โดยพิมพ์นิยมสุด คือ พิมพ์ฐาน 7 ชั้น
  โดย พระสมเด็จเกศไชโยรุ่นประวัติศาสตร์31 พิมพ์ฐาน 7 ชั้น แบ่งออกได้เป็น 6 พิมพ์ คือ
  1. พระสมเด็จเกศไชโย รุ่นประวัติศาสตร์ พิมพ์นิยมฐาน 7 ชั้น อกร่อง พิมพ์มีจุดไข่ปลาใต้ฐาน
  2. พระสมเด็จเกศไชโย รุ่นประวัติศาสตร์ พิมพ์นิยมฐาน 7 ชั้น อกร่อง พิมพ์มีขีดใต้ครอบแก้ว
  3. พระสมเด็จเกศไชโย รุ่นประวัติศาสตร์ พิมพ์นิยมฐาน 7 ชั้น อกร่อง พิมพ์ธรรมดา
  4. พระสมเด็จเกศไชโย รุ่นประวัติศาสตร์ พิมพ์นิยมฐาน 7 ชั้น อกตัน พิมพ์ใหญ่
  5. พระสมเด็จเกศไชโย รุ่นประวัติศาสตร์ พิมพ์นิยมฐาน 7 ชั้น อกตัน พิมพ์กลาง
  6. พระสมเด็จเกศไชโย รุ่นประวัติศาสตร์ พิมพ์นิยมฐาน 7 ชั้น อกตัน พิมพ์เล็ก

  พระสมเด็จเกศไชโยรุ่นประวัติศาสตร์31 พิมพ์รองอื่น ๆ ได้แก่

  พิมพ์ 3 ชั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 พิมพ์ คือ พิมพ์ 3 ชั้นฐานหมอน หูบายศรี (นิยม), พิมพ์ฐาน 3 ชั้น พิมพ์ใหญ่, พิมพ์ฐาน 3 ชั้น พิมพ์ต้อ

  พิมพ์ 5 ชึ้น อกตัน หูบายศรี

  พิมพ์ 6 ชึ้น อกร่อง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 พิมพ์ คือ พิมพ์อกร่อง แขนกลม กับ พิมพ์อกร่อง แขนเหลี่ยม

  พิมพ์ 9 ชึ้น อกตัน หูบายศรี

  พิมพ์คะแนน ฐาน 3 ชั้น

  พิมพ์คะแนน ฐาน 7 ชั้น ซั่งแบ่งย่อยออกเป็น 4 พิมพ์ คือ พิมพ์แขนเหลี่ยม, พิมพ์แขนกลม, พิมพ์แขนวี, พิมพ์องค์พระล่ำ

  ข้อสังเกต พิจารณา พระสมเด็จเกศไชโยรุ่นประวัติศาสตร์31
  1. สังเกตได้จากด้านหลังขององค์พระ จะเป็นลายผ้า หรือลายตะแกรง ซึ่งจะมองเห็นได้ค่อนข้างชัดเจน
  2. พระสมเด็จเกศไชโยรุ่นประวัติศาสตร์ สร้างในปี พ.ศ.2531 จะมีตราประทับตรายางของวัดไชโย เป็นรูปสิงห์ โดยหมึกที่พิมพืจะมีสีออกส้ม หรือส้มอมแดง
  3. ถ้าเป็นพระที่ไม่มีตราประทับด้านหลังของวัด ก็จะเป็นพระที่วัดไชโยถวายให้วัดทางภาคเหนือ ซึ่งเป็นวัดที่วัดไชโยให้ความอนุเคราะห์อยู่
  4. พระสมเด็จเกศไชโยรุ่นประวัติศาสตร์31 มักจะมีแป้งโรยพิมพ์ติดอยู่ทั่วองค์พระ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง
  5. เนื้อพระจะเป็นเนื้อผงน้ำมัน และเนื้อพระจะร่วน ฟู ไม่แห้งแข็ง และพระบางองค์จะมีคราบน้ำมันตังอิ๊วผุดขึ้นมาบนเนื้อพระ
  6. เนื่องจาก พระสมเด็จเกศไชโยรุ่นประวัติศาสตร์31 สร้างจากผงเก่าและทองเก่าที่ลอกออกจากองค์หลวงพ่อมหาพุทธพิมพ์ ในเนื้อพระสมเด็จจึงมีผงทองปนอยู่ในเนื้อพระ มองเห็นได้ค่อนข้างชัดในพระเกือบทุกองค์ เมื่อองค์พระกระทบกับแสงจะสังเกตเห็นประกายทองในเนื้อพระ แทบจะทุกองค์ โดยบางองค์มีมาก มีน้อย แตกต่างกันไป

  • อัพเดทล่าสุด02 ต.ค. 2563 16:04 น.
  • ลงขายเมื่อ03 ส.ค. 2563 14:06 น.
  • ตำแหน่งปากเกร็ด นนทบุรี
  • หมายเลขประกาศ357564205

  กรุณาอย่าโอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
  หากต้องการโอนเงินหรือมัดจำล่วงหน้า

  ตรวจสอบบัญชีรายชื่อคนโกง ที่นี่!

  สินค้าอื่นๆ ที่น่าสนใจในหมวดหมู่ พระเครื่องอื่นๆ

  พระเครื่องอื่นๆ พระเนื้อผงสมเด็จวัดเกตุไชโยพิมพ์9ชั้น รุ่นประวัติศาสตร์ 2531อนุสรณ์200ปีวัดไชโยฯอ่างทอง

  พระเนื้อผงสมเด็จวัดเกตุไชโยพิมพ์9ชั้น รุ่นประวัติศาสตร์ 2531อนุสรณ์200ปีวัดไชโยฯอ่างทอง

  เสาไห้ สระบุรี
  500
  พระเครื่องอื่นๆ ให้เช่าพระสมเด็จเกศไชโยรุ่นประวัติศาสตร์อนุสรณ์๒๐๐ปีปี๒๕๓๑

  ให้เช่าพระสมเด็จเกศไชโยรุ่นประวัติศาสตร์อนุสรณ์๒๐๐ปีปี๒๕๓๑

  ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
  2,000
  พระเครื่องอื่นๆ สมเด็จพุฒาจารย์โต รุ่นอมตมหามงคล

  สมเด็จพุฒาจารย์โต รุ่นอมตมหามงคล

  กระทุ่มแบน สมุทรสาคร
  1,200
  พระเครื่องอื่นๆ รางวัลที่ 2 สมเด็จเกศไชโย สร้างเขื่อน พ.ศ. 2495 พิมพ์ 3 ชั้น

  รางวัลที่ 2 สมเด็จเกศไชโย สร้างเขื่อน พ.ศ. 2495 พิมพ์ 3 ชั้น

  จตุจักร กรุงเทพมหานคร
  8,500
  พระเครื่องอื่นๆ พระผงหลวงพ่อโสธร-สมเด็จพุฒาจารย์โต

  พระผงหลวงพ่อโสธร-สมเด็จพุฒาจารย์โต

  สายไหม กรุงเทพมหานคร
  15,999
  พระเครื่องอื่นๆ พระพิมพ์หลวงพ่อโต บางกระทิง หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธินิมิตร ตลาดพลู จ.กรุงเทพฯ จัดสร้าง ปี 2512

  พระพิมพ์หลวงพ่อโต บางกระทิง หลวงพ่อฑูรย์ วัดโพธินิมิตร ตลาดพลู จ.กรุงเทพฯ จัดสร้าง ปี 2512

  จตุจักร กรุงเทพมหานคร
  900
  พระเครื่องอื่นๆ พระผงพระพุฒาจารย์โต วัดสามัคคีธรรม อำเภอเนินมะปราง พิษณุโลก

  พระผงพระพุฒาจารย์โต วัดสามัคคีธรรม อำเภอเนินมะปราง พิษณุโลก

  เมืองพิจิตร พิจิตร
  350
  พระเครื่องอื่นๆ พระผงรูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์โต รุ่น118ปีวัดระฆังโฆสิตาราม (รับประกันความแท้เก้คืนเต็ม)

  พระผงรูปเหมือนสมเด็จพุฒาจารย์โต รุ่น118ปีวัดระฆังโฆสิตาราม (รับประกันความแท้เก้คืนเต็ม)

  ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
  1,500
  พระเครื่องอื่นๆ พระผงสมเด็จพุฒาจารย์โตวัดระฆังหลังสมเด็จพระเจ้าตากสินรุ่นปลดหนี้คณะ๒ จัดสร้าง

  พระผงสมเด็จพุฒาจารย์โตวัดระฆังหลังสมเด็จพระเจ้าตากสินรุ่นปลดหนี้คณะ๒ จัดสร้าง

  ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
  300
  พระเครื่องอื่นๆ รูปหล่อพระเจ้าตากสินมหาราช ปี ๒๕๑๕

  รูปหล่อพระเจ้าตากสินมหาราช ปี ๒๕๑๕

  เมืองนครปฐม นครปฐม
  2,700
  พระเครื่องอื่นๆ พระสมเด็จวังหน้า (กรุวัดพระแก้ว)เนื้อหยกแดง ปิดแผ่นจารึกทองคำ สภาพสวยงามสมบูรณ์

  พระสมเด็จวังหน้า (กรุวัดพระแก้ว)เนื้อหยกแดง ปิดแผ่นจารึกทองคำ สภาพสวยงามสมบูรณ์

  เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม
  9,999
  พระเครื่องอื่นๆ พระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภปร. เนื้อผง รุ่นฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ปี 2549

  พระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภปร. เนื้อผง รุ่นฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ปี 2549

  เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
  450
  พระเครื่องอื่นๆ พระเนื้อดิน รับประกันแท้

  พระเนื้อดิน รับประกันแท้

  บางแค กรุงเทพมหานคร
  1,200
  พระเครื่องอื่นๆ พระแม่โพสพ สมเด็จพุฒาจารย์นวม วัดอนงค์ กรุงเทพฯ ปลุกเสก ปี 2497 สวยมาก มีตัวหนอนด้น แบบชินราชวัดอนงค์ พระแท้ตามมาตรฐานวงการพร้อมบัตรรับรอง

  พระแม่โพสพ สมเด็จพุฒาจารย์นวม วัดอนงค์ กรุงเทพฯ ปลุกเสก ปี 2497 สวยมาก มีตัวหนอนด้น แบบชินราชวัดอนงค์ พระแท้ตามมาตรฐานวงการพร้อมบัตรรับรอง

  เมืองแพร่ แพร่
  300
  พระเครื่องอื่นๆ พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 214 ปีเกิด สมเด็จฯพุฒาจารย์โต พรหมรังษี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน ร่วมปลุกเสก พระสภาพสวยเดิม เนื้อโซนเหลือง แตกลายงาทั่วองค์ หลังตรายางเดิมๆ ราคาพร้อมส่งด่วน

  พระสมเด็จวัดระฆังฯ รุ่น 214 ปีเกิด สมเด็จฯพุฒาจารย์โต พรหมรังษี หลวงปู่หมุน วัดบ้านจาน ร่วมปลุกเสก พระสภาพสวยเดิม เนื้อโซนเหลือง แตกลายงาทั่วองค์ หลังตรายางเดิมๆ ราคาพร้อมส่งด่วน

  ไทรน้อย นนทบุรี
  1,229
  พระเครื่องอื่นๆ พระสมเด็จจิตรลดา รุ่นโครงการหลวง

  พระสมเด็จจิตรลดา รุ่นโครงการหลวง

  เมืองราชบุรี ราชบุรี
  490
  พระเครื่องอื่นๆ วัตถุมงคล

  วัตถุมงคล

  เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
  300
  พระเครื่องอื่นๆ พระเกจิ

  พระเกจิ

  ดินแดง กรุงเทพมหานคร
  800
  พระเครื่องอื่นๆ พระผงสมเด็จเผ่า วัดอินทรวิหาร ปี ๒๔๙๕ (AA851)

  พระผงสมเด็จเผ่า วัดอินทรวิหาร ปี ๒๔๙๕ (AA851)

  เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
  750
  พระเครื่องอื่นๆ พระพรหมบูชา

  พระพรหมบูชา

  เมืองนนทบุรี นนทบุรี
  2,900
  พระเครื่องอื่นๆ เหรียญรัชกาลที่5 ด้านหลัง 3 พระเกจิ

  เหรียญรัชกาลที่5 ด้านหลัง 3 พระเกจิ

  พุนพิน สุราษฎร์ธานี
  900
  พระเครื่องอื่นๆ ชุดที่ระลึกสมเด็จโต พรหมรังสี

  ชุดที่ระลึกสมเด็จโต พรหมรังสี

  เมืองชลบุรี ชลบุรี
  850
  พระเครื่องอื่นๆ พระชัยวัฒน์ ปางสมาธิ สมเด็จย่า ฉลอง 90 พรรษา ปี 2533 เนื้อนวโลหะ

  พระชัยวัฒน์ ปางสมาธิ สมเด็จย่า ฉลอง 90 พรรษา ปี 2533 เนื้อนวโลหะ

  บางบัวทอง นนทบุรี
  450
  พระเครื่องอื่นๆ พระผงสมเด็จทรงนิยม

  พระผงสมเด็จทรงนิยม

  เมืองตาก ตาก
  800
  ดูสินค้าที่คล้ายกัน
  โทรหาผู้ขาย