English translation for this page is currently unavailable. We are working on it, stay tuned!
menu-iconKaidee logo
chat
ขายตู้เย็น 2 ประตู Sanyo 
ระบบ No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยตัวเอง

สินค้าใช้งานได้ปกติ

สนนราคาขายที่ 2,200 บาทไทย
สนใจโทร รูปที่ 1
ขายตู้เย็น 2 ประตู Sanyo 
ระบบ No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยตัวเอง

สินค้าใช้งานได้ปกติ

สนนราคาขายที่ 2,200 บาทไทย
สนใจโทร รูปที่ 2
ขายตู้เย็น 2 ประตู Sanyo 
ระบบ No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยตัวเอง

สินค้าใช้งานได้ปกติ

สนนราคาขายที่ 2,200 บาทไทย
สนใจโทร รูปที่ 3
ขายตู้เย็น 2 ประตู Sanyo 
ระบบ No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยตัวเอง

สินค้าใช้งานได้ปกติ

สนนราคาขายที่ 2,200 บาทไทย
สนใจโทร รูปที่ 4
ขายตู้เย็น 2 ประตู Sanyo 
ระบบ No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยตัวเอง

สินค้าใช้งานได้ปกติ

สนนราคาขายที่ 2,200 บาทไทย
สนใจโทร รูปที่ 5
ขายตู้เย็น 2 ประตู Sanyo 
ระบบ No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยตัวเอง

สินค้าใช้งานได้ปกติ

สนนราคาขายที่ 2,200 บาทไทย
สนใจโทร รูปที่ 6
ขายตู้เย็น 2 ประตู Sanyo 
ระบบ No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยตัวเอง

สินค้าใช้งานได้ปกติ

สนนราคาขายที่ 2,200 บาทไทย
สนใจโทร รูปที่ 7
ขายตู้เย็น 2 ประตู Sanyo 
ระบบ No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยตัวเอง

สินค้าใช้งานได้ปกติ

สนนราคาขายที่ 2,200 บาทไทย
สนใจโทร รูปที่ 8
ขายตู้เย็น 2 ประตู Sanyo 
ระบบ No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยตัวเอง

สินค้าใช้งานได้ปกติ

สนนราคาขายที่ 2,200 บาทไทย
สนใจโทร รูปที่ 9
ขายตู้เย็น 2 ประตู Sanyo 
ระบบ No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยตัวเอง

สินค้าใช้งานได้ปกติ

สนนราคาขายที่ 2,200 บาทไทย
สนใจโทร รูปที่ 10
ขายตู้เย็น 2 ประตู Sanyo 
ระบบ No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยตัวเอง

สินค้าใช้งานได้ปกติ

สนนราคาขายที่ 2,200 บาทไทย
สนใจโทร รูปที่ 11
ขายตู้เย็น 2 ประตู Sanyo 
ระบบ No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยตัวเอง

สินค้าใช้งานได้ปกติ

สนนราคาขายที่ 2,200 บาทไทย
สนใจโทร รูปที่ 12
ขายตู้เย็น 2 ประตู Sanyo 
ระบบ No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยตัวเอง

สินค้าใช้งานได้ปกติ

สนนราคาขายที่ 2,200 บาทไทย
สนใจโทร รูปที่ 13
ขายตู้เย็น 2 ประตู Sanyo 
ระบบ No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยตัวเอง

สินค้าใช้งานได้ปกติ

สนนราคาขายที่ 2,200 บาทไทย
สนใจโทร รูปที่ 14
ขายตู้เย็น 2 ประตู Sanyo 
ระบบ No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยตัวเอง

สินค้าใช้งานได้ปกติ

สนนราคาขายที่ 2,200 บาทไทย
สนใจโทร รูปที่ 15
ขายตู้เย็น 2 ประตู Sanyo 
ระบบ No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยตัวเอง

สินค้าใช้งานได้ปกติ

สนนราคาขายที่ 2,200 บาทไทย
สนใจโทร รูปที่ 16
ขายตู้เย็น 2 ประตู Sanyo 
ระบบ No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยตัวเอง

สินค้าใช้งานได้ปกติ

สนนราคาขายที่ 2,200 บาทไทย
สนใจโทร รูปที่ 17
ขายตู้เย็น 2 ประตู Sanyo 
ระบบ No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ
ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยตัวเอง

สินค้าใช้งานได้ปกติ

สนนราคาขายที่ 2,200 บาทไทย
สนใจโทร รูปที่ 18
1 / 18

ขายตู้เย็น 2 ประตู Sanyo ระบบ No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ ละลายน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยตัวเอง สินค้าใช้งานได้ปกติ สนนราคาขายที่ 2,200 บาทไทย สนใจโทร

฿ 2,200
ลงขายโดยKao kra

รายละเอียดสินค้า

ขายตู้เย็น 2 ประตู Sanyo ระบบ No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะละลายน้ำแข็งอัตโนมัติด้วยตัวเอง
สินค้าใช้งานได้ปกติ

สนนราคาขายที่ 2,200 บาทไทยสนใจโทร กดเพื่อดูเบอร์โทร xxxxxx989 พิกัด ฉะเชิงเทราแปดริ้ว City
อ่านเพิ่มเติม
  • สภาพสินค้ามือสอง
  • ลงขายเมื่อ25 ก.ย. 2563 12:17 น.
  • ตำแหน่งประกาศเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
  • หมายเลขประกาศ358628059
แจ้งประกาศไม่เหมาะสม
กรุณาอย่าโอนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
หากต้องการโอนเงินหรือมัดจำล่วงหน้า
ตรวจสอบบัญชีคนโกง ที่นี่

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ'

ดูเพิ่มเติม
ตู้เย็น 2 ประตู ขายตู้เย็น Panasonic 2 ประตู
ระบบ No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ
ละลายน้ำแข็งเองอัตโนมัติ
ราคาขายที่ 3,700 บาทไทย
พิกัดฉะเชิงเทราแปดริ้ว City
ขายตู้เย็น Panasonic 2 ประตู ระบบ No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ ละลายน้ำแข็งเองอัตโนมัติ ราคาขายที่ 3,700 บาทไทย พิกัดฉะเชิงเทราแปดริ้ว City
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
฿ 3,700
ขายตู้เย็น Panasonic Inverter สวยๆวิ้งๆ
ระบบ No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ
ละลายน้ำแข็งเองอัตโนมัติ ประหยัดไฟ

สินค้าใช้งานได้ปกติ
ขายตู้เย็น Panasonic Inverter สวยๆวิ้งๆ ระบบ No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ ละลายน้ำแข็งเองอัตโนมัติ ประหยัดไฟ สินค้าใช้งานได้ปกติ
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
฿ 6,500
ขายถูกๆตู้เย็น Hitachi ขนาด 12.7 คิวเป็นระบบ Inverter ประหยัดไฟสุดๆได้เลยทีเดียว
ภายในสวยๆวิ้งๆเลยครับ
ขายถูกๆตู้เย็น Hitachi ขนาด 12.7 คิวเป็นระบบ Inverter ประหยัดไฟสุดๆได้เลยทีเดียว ภายในสวยๆวิ้งๆเลยครับ
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
฿ 4,400
ขายตู้เย็น Samsung 2 ประตู
ระบบโนฟรอสไม่มีน้ำแข็งเกาะ
ละลายเองน้ำแข็งอัตโนมัติ 7.7 คิว
สินค้าใช้งานได้ปกติ มีรับประกัน
ขายตู้เย็น Samsung 2 ประตู ระบบโนฟรอสไม่มีน้ำแข็งเกาะ ละลายเองน้ำแข็งอัตโนมัติ 7.7 คิว สินค้าใช้งานได้ปกติ มีรับประกัน
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
฿ 3,000
ขายตู้เย็น Mitsubishi 6.4 คิว
เป็นระบบ No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ
ละลายน้ำแข็งด้วยตัวเอง

สินค้าอยู่จ. ฉะเชิงเทราแปดริ้ว City👻👻👻
ขายตู้เย็น Mitsubishi 6.4 คิว เป็นระบบ No Frost ไม่มีน้ำแข็งเกาะ ละลายน้ำแข็งด้วยตัวเอง สินค้าอยู่จ. ฉะเชิงเทราแปดริ้ว City👻👻👻
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
฿ 2,900
ขายบอร์ดตู้เย็น Hitachi ของถอดมือ2
สินค้าใช้งานได้ปกติ
สนนราคาขายที่ 700 บาทไทย 
พิกัด ฉะเชิงเทราแปดริ้ว city👻
ขายบอร์ดตู้เย็น Hitachi ของถอดมือ2 สินค้าใช้งานได้ปกติ สนนราคาขายที่ 700 บาทไทย พิกัด ฉะเชิงเทราแปดริ้ว city👻
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
฿ 700

ติดต่อเรา

บริษัท จูอาโล่ มาร์เก็ตเพลส จำกัดเลขที่ 191/22-25 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 1011002-119-5000[email protected]
Link to FacebookLink to TwitterLink to InstagramLink to Youtube

เพื่อประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น

Link to AppStoreLink to Google Play StoreLink to Huawei store
© 2566 บริษัท จูอาโล่ มาร์เก็ตเพลส จำกัด